ΑΑΔΕ: Από οποιαδήποτε ΔΟΥ η έναρξη ατομικής επιχείρησης

Μια νέα, αυτόματη, διαδικασία ταχύτερης διαχείρισης των ψηφιακών αιτημάτων έναρξης ατομικής επιχείρησης εγκαινιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα, τα ψηφιακά αιτήματα έναρξης ατομικής επιχείρησης διεκπεραιώνονται από την ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE. Εφεξής δηλαδή, κατά την υποβολή του αιτήματός του ο πολίτης θα συνεχίσει να επιλέγει την αρμόδια ΔΟΥ του, αλλά εφόσον το νέο ψηφιακό σύστημα εντοπίσει δυνατότητα ταχύτερης εξυπηρέτησης από μια άλλη ΔΟΥ, το αίτημα δρομολογείται αυτόματα σε αυτήν, ανεξάρτητα από την αρμοδιότητά της. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε σε κάθε χρονική στιγμή να γνωρίζει τη ΔΟΥ που επεξεργάζεται το αίτημά του.

Εάν υπάρχει ειδικός λόγος (π.χ. ανάγκη πρόσβασης σε συγκεκριμένο αρχείο), η ΔΟΥ που παρέλαβε το αίτημα μέσω της ψηφιακής δρομολόγησης μπορεί να το επιστρέψει για διεκπεραίωση στη ΔΟΥ της αρχικής υποβολής. Και σε αυτήν την περίπτωση ο φορολογούμενος ενημερώνεται για τη ΔΟΥ που επεξεργάζεται το αίτημά του.

Η καινοτόμος διαχείριση άρχισε με τα αιτήματα που αφορούν την έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων και δεν εξυπηρετούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ) Gov.gr, και σταδιακά θα εμπλουτίζεται με νέες διαδικασίες.