ΑΑΔΕ: Μπαράζ καταγγελιών από πολίτες στις εφαρμογές για τη φοροδιαφυγή

Συνεχείς είναι οι καταγγελίες στις δύο νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Σιοίκησης μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά 5.559 καταγγελίες στην πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», η πλειονότητα των οποίων να είναι ανώνυμες.

Επίσης, τουλάχιστον 158.939 είναι οι καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής «Appodixi» και πλέον η ΑΑΔΕ σημειώνει πως οι φορολογούμενοι συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια για περιορισμό της φοροδιαφυγής, καταγγέλλοντας περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών»

Μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών», οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν, επώνυμα ή ανώνυμα, επιχειρήσεις που κάνουν παραβάσεις σε μία ή περισσότερες από τις εξής θεματικές κατηγορίες:

  • Διαφθορά – παραβάσεις ακεραιότητας
  • Φορολογικές παραβάσεις
  • Τελωνειακές παραβάσεις

Οι υποβληθείσες μέσω της εφαρμογής καταγγελίες/πληροφορίες διοχετεύονται συστημικά και αυτοματοποιημένα, ανάλογα με το αντικείμενό και το περιεχόμενό τους στις αρμόδιες δομές για περαιτέρω διενέργεια έρευνας ή ελέγχου κατά περίπτωση.

Οι καταγγελίες φορολογικού περιεχομένου, για τις οποίες δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σε ελεγκτικό επίπεδο εντός έξι ετών από την υποβολή τους, μεταφέρονται σε διακριτό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο τηρείται για λόγους ιστορικότητας ή για τυχόν αξιοποίησή τους κατόπιν συσχετισμού του περιεχομένου τους με νέες καταγγελίες/πληροφορίες. Εφόσον, εντός δέκα ετών από την υποβολή της καταγγελίας/πληροφορίας αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, διαγράφεται οριστικά από το ΟΠΣ. Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών.

Σε ότι αφορά στις καταγγελίες τελωνειακού περιεχομένου, για τις οποίες δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σε ελεγκτικό επίπεδο εντός επτά ετών από την υποβολή τους, μεταφέρονται σε διακριτό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο τηρείται για λόγους ιστορικότητας ή για τυχόν αξιοποίησή τους κατόπιν συσχετισμού του περιεχομένου τους με νέες καταγγελίες/πληροφορίες. Εφόσον, εντός δώδεκα ετών από την υποβολή της καταγγελίας, αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, διαγράφεται οριστικά από το Ο.Π.Σ. Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή «Appodixi»

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι μέσω της εφαρμογής «Αppodixi» έχουν πραγματοποιηθεί 153.380 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 69.046 είναι επώνυμες και οι 84.334  ανώνυμες. Μάλιστα, περισσότεροι από 250.000 πολίτες έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό τους, καθώς σημαντικό «κίνητρο» αποτελεί το χρηματικό «έπαθλο» που αρχίζει από 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 3.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό της παράβασης.

Για να λάβουν την αποζημίωση, το μόνο που έχουν να κάνουν οι φορολογούμενοι είναι να σκανάρουν το QR Code. Εφόσον διαπιστωθεί μη-διαβίβαση ή απόκλιση στα στοιχεία της απόδειξης, οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να την αποστείλουν επώνυμα στην ΑΑΔΕ.

Αναλυτικότερα:

Αν κατόπιν επώνυμης καταγγελίας σε βάρος επιχείρησης μέσω της εφαρμογής σάρωσης «QR code appodixi» της ΑΑΔΕ που αφορά στοιχεία λιανικής πώλησης, διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των Φ.Η.Μ. ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση έπειτα από απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.

Η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 100 ευρώ ούτε υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε η ίδια οντότητα, η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου με τη μεγαλύτερη αξία.

Η χρηματική επιβράβευση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.