>Αιολικά πάρκα: οι τράπεζες βάζουν «φρένο» στις επενδύσεις

>
Η περιορισμένη ρευστότητα των τραπεζών και τα υψηλά επιτόκια έχουν αναδειχθεί σε σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας…
Εκπρόσωποι εταιρειών προμήθειας εξοπλισμού ανέφεραν, στο περιθώριο εκδήλωσης για την ημέρα του ανέμου (15 Ιουνίου), ότι αυτή τη στιγμή καθυστερεί η έναρξη σημαντικών επενδύσεων κυρίως σε αιολικές μονάδες, εξ αιτίας της συνεχούς αναπροσαρμογής των επιτοκίων δανεισμού και των προτεινόμενων από τις τράπεζες χρηματοδοτικών σχημάτων, που απαιτούν υψηλά ποσοστά ίδιας συμμετοχής.

Σε πολλές περιπτώσεις οι προμηθευτές εξοπλισμού παρεμβαίνουν επικουρικά για τη διαμόρφωση χρηματοδοτικών σχημάτων σε συνεργασία με τους επενδυτές και τις τράπεζες, αναφέρει επικεφαλής μεγάλης δανέζικης εταιρείας.

H οικονομική κρίση είναι κάτι που λαμβάνεται υπ΄ όψιν από ορισμένες ξένες τράπεζες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις αιολικών στην Ελλάδα.
Επίσης, αναμένεται ότι θα επηρεάσει αρνητικά και η φιλολογία που ξεκίνησε στην Ελλάδα, περί μείωσης της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, θέμα για το οποίο δεν υπάρχει καμία επίσημη κυβερνητική τοποθέτηση.