ΑΜΚ 2 δισ. ευρώ από την Εμπορική Τράπεζα

Έπειτα από υλοποίηση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, o μητρικός  Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας, Crédit Agricole, κάλυψε σε μετρητά Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, με στόχο την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της δομής. Η αύξηση αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη και την ενεργό στήριξη της Crédit Agricole στην Εμπορική Τράπεζα και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το σχέδιο προσαρμογής του Ομίλου στο νέο παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η Εμπορική διατηρεί τον κομβικό ρόλο που κατέχει στις δραστηριότητες της Διεθνούς Λιανικής και Εμπορικής Τραπεζικής της Crédit Agricole και βασιζόμενη στα γερά θεμέλια του Ομίλου, συνεχίζει να παρέχει υψηλής αξίας τραπεζικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε συμμόρφωση με την αυστηρή πολιτική προβλέψεων του Ομίλου, η Εμπορική έχει εγγράψει στα αποτελέσματα του Γ΄ Τριμήνου και τις απαραίτητες προβλέψεις για την επερχόμενη απομείωση της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 2 δισ. ευρώ θα ενδυναμώσει περαιτέρω την επιχειρηματική τοποθέτηση της Τράπεζας στην εγχώρια αγορά και θα διατηρήσει την ικανότητά της να ενεργεί ως υποστηρικτής των ελληνικών νοικοκυριών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Λειτουργώντας στο πλαίσιο της ανανεωμένης ισχυρής κεφαλαιακής της βάσης, η Εμπορική παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξής της και παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων λιανικής, στην κατάρτιση του προσωπικού της και στην περαιτέρω βελτίωση των υποστηρικτικών λειτουργιών και των εσωτερικών της διαδικασιών.

Συνδυάζοντας τη δύναμη του μητρικού της Ομίλου με την αποτελεσματική εφαρμογή της επιχειρηματικής της στρατηγικής, η Εμπορική Τράπεζα έχει δείξει την απαραίτητη προνοητικότητα με σημαντικά βήματα μέσα στο 2011 και τοποθετείται σωστά απέναντι στις προκλήσεις της σημερινής οικονομικής συγκυρίας. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 2 δισ. ευρώ επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη στήριξη της Crédit Agricole και ενισχύει τις στρατηγικές προτεραιότητες της Εμπορικής για τη μελλοντική της ανάπτυξη.