Ανακεφαλαιοποίηση του ΤΤ και της ΑΤΕ μέσω του ΤΧΣ

Η ανακεφαλαιοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της ΑΤΕ δύο τραπεζών οι οποίες ανήκουν στα περιουσιακά στοιχεία του κράτους θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ωστόσο λόγω του γεγονότος ότι το δημόσιο δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου λόγω του νόμου του ΤΧΣ και με δεδομένο ότι την πλειοψηφία των μετοχών ειδικά της ΑΤΕ και δευτερευόντως του ΤΤ ανήκουν στο κράτος οι αυξήσεις κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν με κοινές μετοχές μετά ψήφου.
Θα υπάρξει περαιτέρω κρατικοποίηση των ήδη κρατικών τραπεζών.
Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο τράπεζες θα υποστούν μια ζημία πάνω από 5 δις ευρώ ενώ η κεφαλαιακή απαίτηση θα είναι ύψους 5,7 δις ευρώ.
Στην ΑΤΕ το dilution θα εκμηδενίσει την θέση των τραπεζών παλαιών αναδόχων και των μικρομετόχων.
Όμως ακραίο dilution πραγματικά ακραίο θα σημειωθεί στο ΤΤ όπου οι τράπεζες ως μέτοχοι, οι μικρομέτοχοι με 35% θα υποστούν δραματική συρρίκνωση των ποσοστών τους.
Ενδεικτικά το 56% που είναι το free float δηλαδή η διασπορά στο ΤΤ  μετά το dilution που θα προκύψει από την αμκ το ποσοστό αυτό θα μειωθεί στο 1,5% με 2%.
Η ΑΤΕ θα χρειαστεί 3,5 δις ευρώ νέα κεφάλαια και το ΤΤ περίπου 2,2 δις ευρώ νέα κεφάλαια.
Το ΤΧΣ πάντως δεν αποκλείεται να εξετάσει εναλλακτικά να προσκαλέσει στις επικείμενες αμκ των τραπεζών και νέους ιδιώτες μετόχους αν το επιθυμούν.
Δεν έχει παρθεί απόφαση αλά αποτελεί ένα σχέδιο.
Η ΑΤΕ και το ΤΤ ανήκαν στο κράτος και απλά το κράτος θα αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο μέσω του ΤΧΣ.
Θα υπάρξουν προγράμματα εξυγίανσης 3ετούς διάρκειας με την προοπτική οι τράπεζες να θωρακιστούν.
Όσον αφορά τις τιμές των αμκ θα πρέπει να σημειωθεί ότι μάλλον κατά το πιθανότερο σενάριο θα υπάρξουν reverse split και στις δύο μετοχές των τραπεζών ΑΤΕ και ΤΤ.

Μετοχική δομή ΑΤΕ και ΤΤ

ΑΤΕ Bank 
Ελληνικό δημόσιο 92,48%
Τράπεζες, Μικρομέτοχοι 7,52%

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
Δημόσιο  34%
ΕΛΤΑ 10%
Εθνική 6%
Eurobank  6%
Marfin Popular 2%
Ξένοι 4%
Μικρομέτοχοι 35%