>Ανακοίνωση του προέδρου της Alpha Bank κ. Κωστόπουλου προς το προσωπικό του Ομίλου

>
Η Τράπεζα, την 18 Ιανουαρίου 2011 έλαβε πρόταση της Εθνικής Τραπέζης για τη
συγχώνευση των δύο τραπεζών. Η Διοίκηση, ως ώφειλε, εξέτασε ενδελεχώς την εν λόγω
πρόταση και την 18 Φεβρουαρίου 2011, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την
απέρριψε.

Την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο την έλαβε με γνώμονα το συμφέρον των
Μετόχων, των Εργαζομένων και των Πελατών της Τραπέζης. Συνεκτιμήθηκαν, αφενός,
η αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου, το περιεχόμενο της
προτάσεως, οι όροι της οποίας εκρίθησαν ασύμφοροι.

Η Alpha Bank, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, αναγνωρίζεται από την αγορά ως ένας ισχυρός Όμιλος με θετικές προοπτικές.

Με ιστορία 100 και πλέον ετών και αξιόλογες επιδόσεις, η Τράπεζα ευρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις.

Σήμερα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές και η αβεβαιότητα μεγάλη.
Οι ισχυρές μας βάσεις, η εμπιστοσύνη των Μετόχων, η προτίμηση των Πελατών και η
εργατικότητα του Προσωπικού μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τις
δυσκολίες.

Με την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη που διακρίνει τις σχέσεις μας, συνεχίζουμε την
προσπάθειά μας, εστιάζοντας στο έργο μας, αγνοώντας διαδόσεις και φήμες οι
περισσότερες των οποίων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Με πίστη στις αρχές που μας ανέδειξαν και έχοντας επίγνωση της αξίας μας, συνεχίζουμε τη δημιουργική μας πορεία ΜΑΖΙ.

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος