Ανακοινώθηκε η επίσημη πρόταση για το PSI+

Δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λιγο η τελική συμφωνία για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, PSI, του ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο νεο χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης της χώρας μας.
Κατ’αρχήν διαγράφεται το 53,5% του αρχικού ποσού.

Σύμφωνα με……
αυτό, κάθε κρατικό ομόλογο που βρίσκεται στην κατοχή του ιδιωτικού τομέα θα ανταλλαχθεί με τα εξής:

Με νέους τίτλους που θα εκδώσει το ελληνικό Δημόσιο, ονομαστικής αξίας ύψους 31,50% του τίτλου, ο οποίος ανταλλάσσεται.

Με διετή ομόλογα που θα εκδώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), η ονομαστική αξία των ομολόγων αυτών θα είναι ίση με το 15% των ανταλλασσόμενων τίτλων.

Με ομόλογα συνδεδεμένα με την εξέλιξη του ελληνικού ΑΕΠ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ PSI+: