>Αναμένοντας το κατάλληλο timing για τη Finansbank

>
Τη δημιουργία καλύτερου κλίματος στις χρηματιστηριακές αγορές αναμένει η Εθνική Τράπεζα για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του σχεδίου κεφαλαιακής της ενίσχυσης με τη διάθεση ποσοστού 20% της Finansbank.

Οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπουν αύξηση κεφαλαίου της τουρκικής θυγατρικής και βιβλίο προσφορών για τη διάθεση του 20% έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές από τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, η πτώση του τουρκικού χρηματιστηρίου και της τουρκικής λίρας κατά 25% το πρόσφατο διάστημα δεν ευνοούν την έναρξη της διαδικασίας. Οι ίδιες πηγές δηλώνουν ότι δεν υπάρχει δέσμευση για την έναρξη της διαδικασίας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επισημαίνουν ότι το εγχείρημα δεν έχει «παγώσει», ούτε έχει ληφθεί απόφαση αναβολής του αλλά θα υλοποιηθεί στο καλύτερο δυνατόν timing για την Εθνική Τράπεζα. Επισημαίνουν ακόμη ότι η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια της Εθνικής της επιτρέπει να μην βιαστεί και να προσπαθήσει να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι να αντλήσει από την αύξηση κεφαλαίου της Finansbank κεφάλαια της τάξεως του 1 δισ. ευρώ εκ των οποίων το ήμισυ θα επιστραφεί στον όμιλο στην Ελλάδα και το υπόλοιπο θα ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Finansbank σε ορίζοντα τετραετίας. Παράλληλα, κατά τη διαδικασία θα επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διασπορά του προς διάθεση ποσοστού της Finansbank έτσι ώστε κανείς από τους νέους μετόχους να μην βρεθεί με ποσοστό μεγαλύτερο του 1%.

Η συμβολή της Finansbank αναμένεται να αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα χρήσης 2010 που ανακοινώνει σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με το consensus της αγοράς, στα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται ετήσια μείωση κερδών κατά 57%, με τα καθαρά κέρδη χρήσης να υπολογίζονται στα 353,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αναμενόμενη μείωση κερδοφορίας συγκριτικά μικρότερη από αυτή των άλλων τραπεζών και αυτό χάρη στην εκτιμώμενη μικρή αύξηση των προβλέψεων –οι αναλυτές την υπολογίζουν στο +5%– που οφείλεται στην αγορά της Τουρκίας. Όπως επισημαίνουν, στην περίπτωση της Finansbank ήδη από το εννεάμηνο του 2010 παρατηρείται μείωση των προβλέψεων αντί της γενικότερης τάσης για αύξησή τους.

Στη χρήση 2010 τα καθαρά κέρδη της Finansbank παρουσιάζουν αύξηση 10%. Με βάση τα τουρκικά λογιστικά πρότυπα, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανέρχονται σε 913 εκατ. τουρκικές λίρες (409 εκατ. ευρώ), ενώ με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και με την ενοποίηση των θυγατρικών της τράπεζας στον ισολογισμό τα καθαρά κέρδη αναμένεται να υπερβούν τα 500 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για επισφάλειες έχουν υποχωρήσει κατά 45%, στα 273 εκατ. τουρκικές λίρες, με το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται στο 67% και το κόστος κινδύνου στις 109 μονάδες βάσης. Σημειώνεται ότι οι χορηγήσεις της Finansbank «τρέχουν» με ρυθμό 33%.

Από τα υπόλοιπα μεγέθη της Finansbank, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση 6% (2,815 δισ. τουρκικές λίρες), με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ενισχύονται κατά 3% (2,082 δισ. τουρκικές λίρες) και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά 4% (516 εκατ. τουρκικές λίρες). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της τράπεζας διαμορφώνεται στο 6,5%.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων της Finansbank διαμορφώνεται σε 17%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 αγγίζει το 13,8%, κυρίως λόγω της κεφαλαιακής αύξησης κατά 551 εκατ. τουρκικές λίρες που πραγματοποιήθηκε στο δ΄ τρίμηνο του 2010.