>Αναπροσαρμογή επιτοκίων από τη Eurobank

>

Την αναπροσαρμογή των επιτοκίων καταθέσεων, καρτών, καταναλωτικών και χορηγήσεων κατά 0,25%, ανακοίνωσε η Eurobank, μετά και την την τελευταία αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από Τρίτη 16/08/2011.

• Το επιτόκιο του λογαριασμού καταθέσεων Όψεως Ιδιωτών αυξάνεται έως και 0,25 της μονάδος.

• Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος.

• Τα Βασικά επιτόκια χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδας.

Επισημαίνεται τέλος, ότι τα κυμαινόμενα επιτόκια των καταθετικών / δανειακών προϊόντων, που συνδέονται συμβατικά με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ ή το Euribor αναπροσαρμόζονται αυτόματα.