Αναπτυξιακό fund 100 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η Τράπεζα Πειραιώς

Στην οργάνωση αναπτυξιακού fund, που σε πρώτη φάση σχεδιάζεται να συγκεντρώνει 100 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς.

Το fund, όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική της ανακοίνωση την Τρίτη, είναι μέρος συνολικού προγράμματος επενδύσεων με συνδυασμό ιδιωτικών κεφαλαίων, κοινοτικών πόρων και χρηματοδοτήσεων, το ύψος των οποίων, μαζί με την τραπεζική χρηματοδότηση, εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέσα στην επόμενη πενταετία σε 1,6 δισ. ευρώ (0,8% του ΑΕΠ).

Σύμφωνα με την τράπεζα, το πρόγραμμα των επενδύσεων περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό δικτύων και υποδομών 26 Βιομηχανικών Περιοχών σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών πάρκων με ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας και «Ολοκληρωμένα Περιβαλλοντικά Επιχειρηματικά Πάρκα (ΟΠΕΠ)» μικρής και βιώσιμης κλίμακας σε νησιά.

Το επενδυτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ και προσβλέπει σε ένταξη 1.000 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας στην επόμενη πενταετία. Τράπεζα Πειραιώς.