Ανοίγει ο δρόμος για εξαγορά της ΑΚΤΩΡ από την Intrakat – Θετική εισήγηση από την Επ. Ανταγωνισμού

Θετικά σημάδια εξέπεμψε η εισήγηση της επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Ακτωρ από την Intrakat, κρίνοντας ότι η συγκέντρωση δεν μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες.

Σημειώνεται πως η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική και θα συζητηθεί την 1η Νοεμβρίου από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023, για να εξετάσει, κατ’ άρθρο 8 του ν. 3959/2011 και κατόπιν σχετικής Εισήγησης, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Η INTRAKAT είναι ανώνυμη εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μητρική εταιρία του Ομίλου INTRAKAT. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ανάπτυξης ακινήτων, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, διαχείρισης αποβλήτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ΑΚΤΩΡ αποτελεί τον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας και των θυγατρικών της είναι η κατασκευή κτηριακών και βιομηχανικών έργων καθώς και έργων υποδομής, η παραγωγή αδρανών υλικών και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων και υποδομών.

Σύμφωνα με την Εισήγηση, τα ευρήματα που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, κατέδειξαν ότι η συγκέντρωση δεν δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά κι ως εκ τούτου προτείνεται η έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.»