Ανοικτό το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης

Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Κυπριακής Βουλής τέθηκε κυβερνητικό νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Κυρωτικός Νόμος του 2912”.

Σκοπός του νομοσχεδίου , το οποίο σύμφωνα με αρμόδιο του Κυπριακού ΥΠΕΞ, θα πρέπει να κυρωθεί από την Βουλή μέχρι τις 30 Μαΐου, είναι η συμμετοχή της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Ο σκοπός του ΕΜΣ, είναι η κινητοποίηση της χρηματοδότησης και η παροχή στήριξης σταθερότητας, υπό αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγμένο μέσο χρηματοδοτικής συνδρομής , προς όφελος των μελών του ΕΜΣ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης ,εφόσον είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολο της και των κρατών μελών της. Προς το σκοπό αυτό ο ΕΜΣ έχει δικαίωμα να αντλεί κεφάλαια με την έκδοση χρηματοπιστωτικών τίτλων ή με την σύναψη χρηματοοικονομικών ή λοιπών συμφωνιών ή ρυθμίσεων με μέλη του ΕΜΣ , χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλα τρίτα μέρη.

Για την δημιουργία του ΕΜΣ , που θα αντικαταστήσει τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΜΧΣ), συμφώνησε στις 17.12.10 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Στόχος είναι ο ΕΜΣ να τεθεί σε ισχύ τον προσεχή Ιούλιο, δηλαδή επί Κυπριακής προεδρίας, αντί ένα χρόνο αργότερα, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί. Επίσης, σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συμφώνησαν αύξηση της συνολικής χρηματοδοτικής ικανότητας του ΕΜΣ από 500 σε 700 δις ευρώ.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε πως η Βουλή των Αντιπρόσωπων θα πρέπει να κυρώσει το συντομότερο δυνατό την τροποποίηση του άρθρου της Συνθήκης της Λισσαβόνας για το Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης, “επειδή εάν ω μη γένοιτο χρειαστεί, η Κύπρος δεν θα μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του Μηχανισμού εφόσον δεν έχει πρότερα κυρώσει τη Συνθήκη”.