Αν η Ελλάδα φύγει από το ευρώ, θα χρεοκοπήσουν σχεδόν όλες οι τράπεζες

Η Ελλάδα πρέπει να μείνει πάσει θυσία στο ευρώ, καθώς αν από εγκληματική αμέλεια, ή δόλο ή απρονοησία επιστρέψει στην δραχμή οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για την κοινωνία και τις τράπεζες.
Το κύμα των νεόπτωχων θα κατακλύσει όλη την χώρα το 50% με 60% του ελληνικού λαού θα ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, η μεσαία αστική τάξη θα καταρρεύσει.
Η νέα δραχμή η νέα πληθωριστική δραχμή αρχικά θα ισούται με 1 ευρώ αλλά στην πορεία το νέο νόμισμα θα καταρρεύσει.

Το χρέος εκφρασμένο σε ευρώ θα μετατραπεί σε δραχμές και δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί.
Ο πληθωρισμός θα φθάσει στο 25% με 30%, ενώ τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων θα φθάσουν στο 20-25%.
Η επιστροφή στην δραχμή δεν θα βοηθήσει τον άνεργο ή το ήδη φτωχό της Ελλάδος αλλά θα εξυπηρετήσει μόνο τα συμφέροντα των πλουσίων ελλήνων που έχουν μεταφέρει τα χρήματα τους στο εξωτερικό. Στο club της δραχμής δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι έλληνες φτωχοί αλλά μόνο οι πλούσιοι έλληνες.
Όμως ο τομέας που θα πληγεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο είναι ο τραπεζικός κλάδος.
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εκφρασμένα σε ευρώ.
Περίπου 350 δις ευρώ το ενεργητικό και βεβαίως 350 δις ευρώ το παθητικό.
Τα δάνεια στα 248 δις ευρώ και οι καταθέσεις 162 δις ευρώ.
Όμως λόγω PSI+ κεφαλαιακά οι τράπεζες έχουν καταρρεύσει και τα 18 δις ευρώ που λαμβάνουν ως προκαταβολή έρχονται να αναπληρώσουν μέρος της κεφαλαιακής ανεπάρκειας.
Αν η Ελλάδα αποχωρήσει από το ευρώ το τραπεζικό σύστημα θα καταρρεύσει για 4 βασικούς λόγους
1)Θα διακοπεί το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.
Οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν 38-40 δις ευρώ νέα κεφάλαια.
Αν η χώρα αποφασίσει να φύγει από το ευρώ, θα διακοπεί η δανειακή σύμβαση και αυτό αυτομάτως θα σηματοδοτήσει την διακοπή παροχής κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες.
Η μόνη λύση τότε για να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα είναι να δεσμεύσει μέρος των καταθέσεων π.χ. 20% από τα 162 δις ευρώ δηλαδή 32 με 33 δις ευρώ ώστε να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο.
Μια τέτοια εξέλιξη όμως θα προκαλέσει λαϊκή εξέγερση και προφανώς το χάος που θα προκληθεί πάλι θα οδηγήσει στην χρεοκοπία τις τράπεζες.
2)Αν η Ελλάδα αποφασίσει να φύγει από το ευρώ θα καταρρεύσει όλο το πρόγραμμα παροχής ρευστότητας.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν λάβει 73 δις ευρώ ρευστότητα από την ΕΚΤ και 65 δις ευρώ ρευστότητα μέσω του ELA  της ΤτΕ και  έναντι αυτών έχουν δοθεί ως εγγυήσεις ως collaterals 143 δις ευρώ.
Αν η φύγει από το ευρώ η ΕΚΤ ακόμη και αν μεταβατικά συνεχίσει να χρηματοδοτεί έμμεσα τις ελληνικές τράπεζες μέσω του ΕLA δηλαδή του ευρωσυστήματος και του target 2, η παροχή ρευστότητας θα έχει ημερομηνία λήξεως.
Η μείωση της παροχής ρευστότητας σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή κατάρρευση θα δημιουργήσει τράπεζες ζόμπι.
3)Οι καταθέσεις, ο κοινωνικός πλούτος θα υποστεί άμεσα ιστορικό πλήγμα.
Εκτιμάται ότι άμεσα μπορεί να χαθούν 60-70 δις ευρώ καταθέσεων.
Κάποια εξ αυτών θα δεσμευθούν και κάποιες καταθέσεις θα προλάβουν να εκταμιευτούν πριν δοθεί καθολική εντολή για απαγόρευση των υπεραναλήψεων και των μεγάλων εκταμιεύσεων καταθέσεων.
4)Έχοντας καταρρεύσει η Ελλάδα και οι μηχανισμοί της, θα παγώσουν λόγω στάσης πληρωμών μισθοί και συντάξεις είναι προφανές ότι οι πολίτες – δανειολήπτες δεν θα μπορούν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες.
Τα NPLs στο σύστημα φθάνουν την τρέχουσα συγκυρία, το 15,5% που σημαίνει 38,5 δις ευρώ.
Με κατάρρευση της οικονομίας τα NPLs θα φθάσουν το 30% με 35% δηλαδή 86 δις ευρώ.
Η παράμετρος αυτή μπορεί να καταστεί και πιο κρίσιμη ακόμη και από τις ζημίες του PSI.
Από το PSI+ οι ελληνικές τράπεζες υπέστησαν ζημία 35 δις ευρώ.
Από στάση πληρωμών των πολιτών προς τις τράπεζες των πάσης φύσεως δανείων οι νέες ζημίες μπορεί να φθάσουν τα 48 δις ευρώ.
Σε μια τέτοια περίπτωση όλες οι τράπεζες θα καταρρεύσουν, γιατί ότι ενέργειες θα έχουν γίνει για την ανακεφαλαιοποίηση τους θα έχουν εκ νέου καταρρεύσει,  θα χρεοκοπήσουν και προφανώς η δέσμευση καταθέσεων θα είναι υποχρεωτική ώστε να διαφυλαχθεί το ελάχιστο της λειτουργίας των τραπεζών.

Το συμπέρασμα

Οι τράπεζες, αν καταρρεύσει η Ελλάδα και φύγει από το ευρώ θα χρεοκοπήσουν.
Πάσει θυσία θα πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ και να προστατευθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Πέτρος Λεωτσάκος