Απάντηση Μπουλούτα για την έκθεση της Cyprus Popular σε ελληνικά ομόλογα

Για συλλογική απόφαση στην αγορά ελληνικών ομολόγων από την τέως Marfin Popular Bank κάνει λόγο ο τέως διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας. Αναλυτικά:

Αναφορικά με τις σημερινές δηλώσεις του κ. Σαρρή και του κ. Στυλιανίδη σε δημοσιογραφική διάσκεψη ότι δήθεν τα αρμόδια όργανα της Λαϊκής Τράπεζας δεν είχαν ενημερωθεί για τη μεγάλη έκθεση της Τράπεζας σε ελληνικά ομόλογα, και ότι ακόμα και όταν η Κεντρική Τράπεζα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου το Μάρτιο του 2010, με επιστολή στην οποία έκανε σύντομη αναφορά στα ομόλογα, η διοίκηση της Τράπεζας δεν ενημερώθηκε, θα ήθελα να αποκαταστήσω την αλήθεια:

  1. Οι θέσεις της Τράπεζας σε ομόλογα αναλύονται λεπτομερώς στις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίνονται κάθε τρίμηνο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κάτω από τον τίτλο Κυβερνητικοί Τίτλοι και Έντοκα Γραμμάτια, στις παραγράφους Χρεόγραφα Διαθέσιμα προς πώληση και Χρεόγραφα Διακρατούμενα μέχρι τη Λήξη. Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. ακολουθεί της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και των Εξωτερικών Ελεγκτών.Συνεπώς υπήρξε έγκριση αλλά και πλήρης και ανελλιπής ενημέρωση του Δ.Σ. και των οργάνων της Τράπεζας για την έκθεση σε Ομόλογα.
  2. Επιπρόσθετα αναλυτικές αναφορές στα Ελληνικά Κυβερνητικά Χρεόγραφα ελάμβαναν χώρα περιοδικώς στα Διοικητικά Συμβούλια και συγκεκριμένες αναφορές έγιναν στο Δ.Σ. της Τράπεζας την 9/2/2010 στη διάρκεια του οποίου εγκρίθηκε ομόφωνα η Στρατηγική της Τράπεζας αναφορικά με την έκθεση σε Ελληνικά Ομόλογα. Ταυτόχρονα στο Δ.Σ. που έλαβε χώρα στις 22/6/2010 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των Τραπεζών της Ευρωζώνης η όποια ζητήθηκε από τη CEBS (Committee of European Banking Supervisors), με αναλυτική αναφορά σε όλα τα κυβερνητικά χρεόγραφα της Τράπεζας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η CEBS απαίτησε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα την xρήση συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τα ελληνικά χρεόγραφα μεταξύ 2.35% και 3.18%. (Πιθανή ζημία στην περίπτωση χρεοκοπίας)
  3. Αναφορικά με την επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας που είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή είχε αποδέκτη Κύπριο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος άμεσα την κοινοποίησε στη Δ/ση Εσωτερικού Ελέγχου, την Δ/ση Οικονομικών, την Δ/ση Διαχείρισης Κινδύνων και τη Δ/ση Κεφαλαιαγορών. Οι αρμόδιες διευθύνσεις της Τράπεζας σύμφωνα με την πάγια πρακτική συνεργάστηκαν στην επίσημη απάντηση της Τράπεζας η οποία υπογράφηκε από τον ίδιο τον αποδέκτη. Προφανώς τόσο η επιστολή όσο και η απάντηση της ήταν εις γνώση των πάντων.

Συνεπώς τα αναφερθέντα στη διάσκεψη από τους κκ. Σαρρή και Στυλιανίδη στερούνται τεκμηρίωσης αλλά και σοβαρότητας.

Εάν δε, κάποιοι ενδιαφέρονται για την αλήθεια μακριά από λαϊκισμούς και αποφυγή δήθεν ευθυνών, η συλλογική απόφαση της Τράπεζας για αγορά Ελληνικών Ομολόγων την περίοδο που αγοράστηκαν ήταν ορθή. Ουδείς μπορούσε να προβλέψει τότε ότι περί τα μέσα του 2011 θα ξεκινούσαν καν συζητήσεις περί «κουρέματος». Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο καμία Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τις επενδύσεις της σε Ελληνικά Ομόλογα, η δε σχετική συζήτηση περί δήθεν ευθυνών γίνεται μόνο στη Κύπρο.

 

Υ.Σ. Οι ανωτέρω ισχυρισμοί μου αποδεικνύονται εξ εγγράφων που έχω στη διάθεσή μου που δυστυχώς λόγω της δεσμεύσεως του απορρήτου δεν μπορώ να δώσω στη δημοσιότητα, είμαι όμως διατεθειμένος να παραδώσω στη Κεντρική Τράπεζα Κύπρου έναντι της οποίας φυσικά το απόρρητο δεν ισχύει.