Απεργία αύριο στο STAR

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
από ώρα 06.00 π.μ. της Δευτέρας 30 Απριλίου έως ώρα 06.00 π.μ. της Τρίτης 1η Μαίου 2012 για τους τεχνικούς που εργάζονται στον τηλεοπτικό σταθμό STAR CHANNEL
απαιτούμε:
• Να εφαρμόζεται πιστά η Σ.Σ.Ε. μας
• Να γίνει καταβολή δεδουλευμένων ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ (υπερωρίες, ανακλήσεις ρεπό, προσαυξήσεις αργιών, επιδόματα τέκνων)

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας, μέλη μας και μη, να μετέχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργία. Συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας και την αξιοπρέπειά μας.
Προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των επιχειρήσεων για την πρόληψη καταστροφών κατά την διάρκεια της απεργίας ορίζεται ένα συνεργείο την ημέρα, 1 μοντέρ την ημέρα, 1 άτομο ανά βάρδια στη ροή και 1 άτομο ανά βάρδια στο master control. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ενδεχόμενο που δοθεί, αυτό θα αναφέρεται ρητά.

για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ