Απεργούν οι εργαζόμενοι της Nutriart

Σε απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας αρτοποιίας Nutriart όπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά σε ανακοίνωσή της η Nutriart αναφέρει:

Σε συνέχεια της από 03.08.2012 ανακοίνωσής της και σε απάντηση νεότερου ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το από 01.08.2012 δημοσίευμα του διαδικτυακού τόπου «Εuro2day.gr», η Εταιρεία επιβεβαιώνει το γεγονός της απεργίας των εργαζομένων της.

Περαιτέρω η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρά τις όποιες δυσχέρειες, εξακολουθεί να τροφοδοτεί την αγορά με προϊόντα της, πλην όμως όχι στο βαθμό που θα μπορούσε να γίνει η τροφοδοσία αυτή αν εξέλιπαν τα υφιστάμενα προβλήματα.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει τους επενδυτές ότι τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει και τα οποία είχε ήδη γνωστοποιήσει με την από 03.08.2012 ανακοίνωσή της αφορούν τόσο τις υποχρεώσεις της έναντι των πιστωτών της όσο και έναντι τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των προμηθευτών της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους εργαζομένους της προκειμένου να λυθούν οι όποιες δυσχέρειες και να ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία των προϊόντων της στην αγορά.