>Αποκρατικοποιήσεις αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο

>
Εκτεταμένο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που θα ξεκινήσει άμεσα, επιπρόσθετες παρεμβάσεις ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ για το 2011, καθώς και εξασφάλιση άλλων 22 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2012-2015 αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα.

Στόχος, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, είναι το έλλειμμα να περιοριστεί στο 1% το 2015 και να δημιουργηθούν πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 6% που θα βοηθήσουν στη δραστική μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων είπε ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα δημιουργηθεί Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας με ειδικά χαρτοφυλάκια για την κινητή και ακίνητη περιουσία και ανάμεσα στις υπό αποκρατικοποίηση επιχειρήσεις που ανέφερε ήταν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η ΔΕΠΑ, λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, κ.ά.

Οι αποφάσεις

Σειρά αποφάσεων πήρε το υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή μαραθώνια συνεδρίασή του, τόσο για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, όσο και για τις αποκρατικοποιήσεις. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, μεταξύ άλλων ελήφθησαν, ομοφώνως, οι εξής αποφάσεις:

Άμεση υιοθέτηση επιπρόσθετων παρεμβάσεων για το 2011 ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ ώστε να επιτευχθεί η μείωση του ελλείμματος στο 7,5% του ΑΕΠ στο τέλος του έτους και να δημιουργήσουμε ταχύτερα πρωτογενή πλεονάσματα. Οι συγκεκριμένες αυτές παρεμβάσεις θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Yιοθέτηση παρεμβάσεων ύψους περίπου 22 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2012-2015 ώστε το δημοσιονομικό έλλειμμα να μειωθεί κάτω του 3% το 2014 και κοντά στο 1% του ΑΕΠ το 2015 δημιουργώντας έτσι πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 6% τα οποία θα οδηγήσουν στη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα συμπεριληφθούν επίσης πρωτοβουλίες για τη μείωση και πιο αποτελεσματική λειτουργία του δημοσίου τομέα (μείωση απασχολούμενων και μισθολογικού κόστους, συγχώνευση και κατάργηση φορέων, εξυγίανση ΔΕΚΟ, μείωση λειτουργικών δαπανών, μείωση αμυντικών δαπανών), την καλύτερη στόχευση των κοινωνικών δαπανών και εξορθολογισμό των δαπανών υγείας, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου ύψους 50 δισ. ευρώ ως το 2015 που θα στηρίξει την ανάπτυξη και θα μειώσει έως και 20 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος ενώ θα μειώσει σημαντικά και τις ετήσιες δαπάνες για τόκους. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να κινηθεί άμεσα η διαδικασία για την πώληση συμμετοχών του δημοσίου στον ΟΤΕ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και την ΕΥΑΘ.

Ήδη προχωρούν οι αποκρατικοποιήσεις και τα σχέδια αξιοποίησης για τις εταιρίες για τις οποίες έχουν επιλεγεί σύμβουλοι : ΔΕΠΑ, ΕΑΣ, ΔΑΑ, ΤΠΔ, Ελληνικό, Φάσμα Συχνοτήτων, ανανέωση αδειών κινητής τηλεφωνίας, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, Κρατικά Λαχεία, ΕΛΒΟ, Κοίτασμα Αερίου «Νότια Καβάλα», Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι, Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων Δημοσίου, ενώ έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την επιλογή συμβούλων για τη ΔΕΗ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΛΑΡΚΟ, Καζίνα, τους Περιφερειακούς Αερολιμένες, τα Περιφερειακά Λιμάνια.

Μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής συμβούλων αποκρατικοποιήσεων.

Παράλληλα το Υ.Σ. ενέκρινε τη δημιουργία ειδικού φορέα ( «Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας» ) στον οποίο θα δημιουργηθούν ειδικά χαρτοφυλάκια αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου θα επεκταθεί και θα ανακοινωθεί με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Συμπλήρωση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου με σειρά πολιτικών πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που φέρνουν επενδύσεις, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάκαμψη αλλά και στήριξης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι άμεσες αποκρατικοποιήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής χρηματοοικονομικών συμβούλων με στόχο την άμεση προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων σε σχέση με τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία:

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (OTE): Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (put option) για το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ και εξέταση της πώλησης επιπλέον 6%.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ): Πώληση μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή και περιουσιακών στοιχείων σε στρατηγικό επενδυτή

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (TT): Πώληση του 34% του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΤ καθώς και εξέταση πώλησης επιπλέον 10% κατοχής των Ελληνικών Ταχυδρομείων μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εισόδου στρατηγικού επενδυτή

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ): Πώληση μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και είσοδος στρατηγικού επενδυτή

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ): Πώληση μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και είσοδος στρατηγικού επενδυτή

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) και Λιμένες Αττικής: Πώληση μέρους του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συγχώνευση περιφερειακών λιμένων Αττικής και είσοδος στρατηγικών επενδυτών

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και Κύριοι Περιφερειακοί Λιμένες: Πώληση μέρους του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΘ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συγχώνευση περιφερειακών λιμένων και είσοδος στρατηγικών επενδυτών

Οι σχετικές προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι αναρτημένες στο δικτυακό τόπο www.minfin.gr.

Γ. Παπανδρέου: «Η μάχη συνεχίζεται»

«Η μάχη συνεχίζεται», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση κατάφερε πέρσι να αποτρέψει τη χρεοκοπία της χώρας, προσθέτοντας ότι «όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, παίρνουμε τις αποφάσεις που χρειάζονται για να αποφύγουμε οριστικά τον κίνδυνο και να αλλάξουμε τη χώρα. Βάλαμε την Ελλάδα σε τροχιά νοικοκυρέματος και ανάκαμψης. Δεν μας επιτρέπεται πισωγύρισμα», είπε.

Το «παρασκήνιο»

«Όλα του τα χαρτιά» άνοιξε σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου , στη σημερινή, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου, μαραθώνια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στη διάρκεια του οποίου όλοι οι υπουργοί ήταν στο ίδιο μήκος κύματος, -παρά τις επιμέρους διαφορές-, αναγνωρίζοντας πως η περίοδος είναι δύσκολη, όλοι πρέπει να πράξουν το καθήκον τους και η αντιπολίτευση να αντιληφθεί ότι πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Επίσης ο υπουργός Οικονομικών φέρεται να πρότεινε την κατάθεση σε ένα άρθρο των αρχών, της φιλοσοφίας και του πλαισίου του προγράμματος, ώστε να ψηφιστεί, και στη συνέχεια να υπάρξει δεύτερη ψηφοφορία με αναλυτικά τα μέτρα κατ’ άρθρο, έτσι ώστε η ψήφισή τους να γίνει και επί της αρχής και κατ’ άρθρο.

Τα μέτρα του 2011 δεν χρειάζονται 180 ψήφους, γιατί είναι συμπλήρωση του προϋπολογισμού, ενώ ομοίως, ούτε το Μεσοπρόθεσμο απαιτεί 180 ψήφους γιατί είναι τριετής προϋπολογισμός, υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο υπουργός Άμυνας διευκρίνισε ότι η πρότασή του για αυξημένη πλειοψηφία ισχύει αφ’ ενός για την τροποποίηση της Συνθήκης της Λισσαβώνας και αφετέρου για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της χώρας (δεκαετία και πάνω).

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ο υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για «δημοσιονομική κατοχή» και «αλαζονική συμπεριφορά», φράσεις που εξελήφθησαν ως επίθεση κατά του υπουργού Οικονομικών.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός Άμυνας διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ότι «όταν δημιουργήσαμε ως έθνος ένα τέτοιο χρέος, εκ των πραγμάτων είσαι σε δημοσιονομική κατοχή και πρέπει να απελευθερώσουμε τη χώρα», ενώ για τη δεύτερη φράση ανέφερε ότι μιλούσε για αλαζονική συμπεριφορά υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, διότι ενώ το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε για την ακίνητη περιουσία του δημοσίου τον Δεκέμβριο, μόλις πρόσφατα ετοιμάστηκαν τα σχετικά κείμενα.

Από τη μεριά του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης , φέρεται να πρότεινε την ίδρυση Επενδυτικής και Αναπτυξιακής Τράπεζας -στα πρότυπα της παλαιάς ΕΤΕΒΑ- με δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια η οποία θα χρηματοδοτεί αναπτυξιακά προγράμματα και δίκτυα υποδομών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης σύμφωνα πάντα με πληροφορίες ανέφερε ότι ανάλογες τράπεζες υπάρχουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ και μάλιστα στην Γερμανία η εν λόγω τράπεζα είναι κερδοφόρα. Σε ότι αφορά ορισμένες πολιτικές συμπεριφορές, ο κ. Χρυσοχοΐδης φέρεται να είπε πως ορισμένοι δίνουν μάχες οπισθοφυλακής.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκανδαλίδης , ανέφερε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι δεν νομίζει πως μπορεί να αντέξει κανείς αν αγγιχτούν θέματα εθνικής κυριαρχίας ή συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, ενώ τάχθηκε υπέρ της εθνικής συνεννόησης για το Μεσοπρόθεσμο.

Να πάμε πιο δυναμικά και όπου είμαστε έτοιμοι με τις αποκρατικοποιήσεις να προχωρήσουμε αμέσως και να προσδιοριστεί το ποσοστό επί τοις εκατό που θα διατεθεί για κάθε ΔΕΚΟ φέρεται να υποστήριξε η υπουργός Εργασίας, Λούκα Κατσέλη , προσθέτοντας ότι αν τυχόν ζητηθούν εγγυήσεις θα μπορούσαν να δοθούν επί μελλοντικών εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, αλλά όχι επί της δημόσιας περιουσίας.

Η υπουργός Εργασίας τόνισε, επιπλέον ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση με απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για επενδύσεις, ενώ τάχθηκε κατά των απολύσεων διότι, όπως είπε, η μείωση του δημόσιου τομέα επέρχεται με όσα ήδη έχουν δρομολογηθεί. Αναφερόμενη στα spreads, η κ. Κατσέλη είπε ότι δεν έχουν πέσει ακόμα και αυτό οφείλεται στο συστημικό -και όχι ελληνικό- πρόβλημα της ευρωζώνης.

Υπέρ των αλλαγών με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, αλλά και υπέρ της επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον μεταρρυθμιστικό της ζήλο, φέρεται να τάχθηκε ο υπουργός Μεταφορών, Δημήτρης Ρέππας. Ο ίδιος διέκρινε άγχος στην κυβέρνηση για το τι θα πει στους «έξω» αλλά και στους «μέσα» που την εκλέγουν.

Αν δεν βγούμε από αυτή την συνεδρίαση με ενιαία φωνή και δεν αρχίσουμε να πραγματοποιούμε αυτά που αποφασίσαμε από αύριο, τότε έχουμε λύσει το χειρόφρενο για την χρεοκοπία της χώρας, φέρεται να είπε η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου. Η κ. Διαμαντοπούλου, επίσης τάχθηκε υπέρ του άμεσου συμψηφισμού των χρεών των ιδιωτικών επιχειρήσεων, της ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά άμεσα και με κάθε τρόπο και υπέρ της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας από κοινού με την ΚΕΔ και την Κτηματολόγιο ΑΕ ακόμα κι αν χρειαστεί να υπάρχει μόνιμα υφυπουργός με αυτό το αντικείμενο στο υπουργείο Επικρατείας (Χ. Παμπούκης) ή στο υπουργείο Οικονομικών (Γ. Παπακωνσταντίνου).

Περικοπές συντάξεων και αναπροσαρμογή επιδομάτων

Περικοπές στις υψηλές συντάξεις, αυξήσεις εισφορών και αναπροσαρμογή επιδομάτων αποφάσισε το υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες επιβάλλεται εισφορά (τύπου ΛΑΦΚΑ) σε όλες τις επικουρικές συντάξεις από 1ης Ιουλίου η οποία θα εφαρμοσθεί κλιμακωτά. Πρόσθετη ειδική εισφορά θα κληθούν να πληρώσουν και ασφαλισμένοι που λαμβάνουν υψηλές συντάξεις, έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας εθελουσίας εξόδου και είναι κάτω από 60 ετών.

Εξετάζεται επίσης η μείωση του εφάπαξ τουλάχιστον κατά 10% αλλά από τις αρχές του 2012 και μετά από επανεξέταση της δημοσιονομικής πολιτικής. Ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους φορέων που αντιμετωπίζουν ελλείμματα.

Το υπουργείο Εργασίας, προσανατολίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιβολή πλαφόν στις κύριες συντάξεις άνω των 1.700, ενώ επιταχύνεται η διασταύρωση των στοιχείων επικουρικών και αναπηρικών συντάξεων ώστε να εντοπισθούν ασφαλισμένοι που λαμβάνουν συντάξεις πάνω από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ακόμη αυξάνεται η εισφορά αλληλεγγύης (υπέρ του ΟΑΕΔ) κατά 1% στον ιδιωτικό τομέα η οποία θα επιμερισθεί κατά 0,5% στον εργοδότη και 0,5% στον εργαζόμενο. Εισφορά Αλληλεγγύης εξετάζεται και για το Δημόσιο τομέα αλλά μικρότερη ως προς τη συμμετοχή του Δημοσίου.

Αποφασίστηκαν ακόμη μέτρα για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Προωθείται μεταξύ άλλων, η ενημέρωση της λίστας των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, η πιστοποίηση και έλεγχος της συνταγογράφησης, η εισαγωγή ενιαίας τιμής των φαρμάκων για τα όλα τα Ταμεία, νέα τιμολογιακή πολιτική, ενώ θα υπάρξει ειδική συμφωνία παροχής υπηρεσιών μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και δημοσίων νοσοκομείων.

Συγκροτείται επίσης ενιαίος κανονισμός για την παροχή επιδομάτων υγείας, ενώ θεσμοθετείται η εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων για την παροχή κοινωνικών επιδομάτων.

Στην Ελβετία ο Κ. Πάγκαλος

Από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αποχώρησε πρώτος, τις πρώτες απογευματινές ώρες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, μεταβαίνει στην Ελβετία για φορολογικά θέματα.

Αναφορικά με τις επιμέρους διαφωνίες που διατυπώθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο, η πρώτη υποστήριζε ότι με το πακέτο ενισχύεται η ύφεση και σε αυτήν την άποψη, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, αντέτεινε ότι πρέπει να υπάρξει άμεση είσπραξη εσόδων.

Ο δεύτερος, τέλος, ενδοιασμός υποστήριζε ότι οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει να γίνουν, αλλά μετά από εισήγηση των αρμοδίων συμβούλων.

Ρεν: Θέλει επίσπευση μεταρρυθμίσεων

Η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και να επιδιώξει γρήγορα τις αποκρατικοποιήσεις, δήλωσε ο επίτροπος οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων της ΕΕ, Όλι Ρεν.

«Αυτά επείγουν», είπε ο κ. Ρεν, μιλώντας σε συνέδριο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που έγινε στη Βιέννη, όπως μεταδίδει το Ρόιτερς.

Αναφερόμενος στις αποκρατικοποιήσεις, ο κ. Ρεν δήλωσε: «Εκτιμούμε εύλογα ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει έσοδα 50 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 20% του ΑΕΠ της, από την πώληση της περιουσίας της στα επόμενα χρόνια».

Ο κοινοτικός επίτροπος δήλωσε, επίσης, ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί περιόρισαν τον κίνδυνο χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης, αλλά αυτός δεν έχει εξαλειφθεί ακόμη.

Ο κ. Ρεν επανέλαβε την πρότασή του για εφαρμογή της αποκαλούμενης «Πρωτοβουλίας της Βιέννης» (που εφαρμόστηκε κατά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης) στην περίπτωση της Ελλάδας, καλώντας τους πιστωτές της χώρας αυτής να διατηρήσουν τους τίτλους που έχουν στην κατοχή τους.

Την άποψη αυτή φέρεται να συμμερίστηκε κι ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Εβαλντ Νοβότνι, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο δεύτερο σκέλος της «Πρωτοβουλίας της Βιέννης», που αφορά αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Ήδη, τέλη της περασμένης εβδομάδας, δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδας «Βίνερ Τσάιτουνγκ» ανέφερε ότι στην παρούσα συγκυρία, προκειμένου να σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και τις άλλες υπερχρεωμένες χώρες, θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αποκαλούμενη «Πρωτοβουλία της Βιέννης», και πως την άποψη αυτή στηρίζει ο Ολι Ρεν.

Όπως τονιζόταν σχετικά, ο Ευρωπαίος Επίτροπος επαναφέρει στο προσκήνιο την «Πρωτοβουλία της Βιέννης», ώστε οι επενδυτές και τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα να συμφωνήσουν να δώσουν χρόνο στην Ελλάδα να αποπληρώσει τα χρέη της, ενώ υπενθυμιζόταν πως το φθινόπωρο του 2008, το αυστριακό υπουργείο Οικονομικών στήριξε οικονομικά τις μεγάλες αυστριακές τράπεζες, που είχαν θυγατρικές σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να μην αποσύρουν τις επενδύσεις τους από τις χώρες αυτές, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ότι δύο χρόνια αργότερα η κρίση αυτή αποτελούσε παρελθόν.