Απολύσεις και μειώσεις μισθών

Η συρρίκνωση του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους των τραπεζών, που σημαίνει απολύσεις, μειώσεις μισθών και κατάργηση επιδομάτων, κλείσιμο καταστημάτων, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στην κεφαλαιακή τους ενίσχυση που θα πραγματοποιηθεί με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, άντληση κεφαλαίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με έκδοση κοινών άνευ ψήφου μετοχών κ.λπ.

Στόχος της τρόικας είναι η κατάργηση όλων των επιπλέον παροχών που προσφέρουν οι τράπεζες στους υπαλλήλους τους

Απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων, μειώσεις μισθών και κλείσιμο τραπεζικών καταστημάτων φέρνει το νέο Μνημόνιο, που ρυθμίζει και τον τρόπο επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Οι τραπεζίτες γράφουν και ξαναγράφουν τα επιχειρησιακά σχέδια, στα οποία αποτυπώνεται η επόμενη μέρα της κάθε τράπεζας, μετά το PSI και την BlackRock. Στα σχέδια αυτά, που θα τα καταθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι το τέλος Μαρτίου, θα περιγράφονται οι τρόποι κεφαλαιακής ενίσχυσής τους.

Η συρρίκνωση του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους των τραπεζών, που σημαίνει απολύσεις, μειώσεις μισθών και κατάργηση επιδομάτων, κλείσιμο καταστημάτων, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στην κεφαλαιακή τους ενίσχυση που θα πραγματοποιηθεί με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, άντληση κεφαλαίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με έκδοση κοινών άνευ ψήφου μετοχών κ.λπ.

Σύμφωνα με τις επιταγές της τρόικας, κάθε τράπεζα που θα μπαίνει κάτω από την «ομπρέλα» του ΤΧΣ, θα πρέπει να «ψαλιδίζει» τους μισθούς και τα επιδόματα των υπαλλήλων. Θα υπάρχει συγκεκριμένο πλαφόν στις αποδοχές των τραπεζοϋπαλλήλων, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και τη θέση. Για παράδειγμα στην Εμπορική το ανώτατο όριο μεικτών αποδοχών έχει ορισθεί στις 6.000 ευρώ για τους διευθυντές διευθύνσεων και 5.000 ευρώ για τους διευθυντές τομέων.

Στόχος της τρόικας είναι η κατάργηση όλων των επιπλέον παροχών που προσφέρουν οι τράπεζες στους υπαλλήλους τους.

«Κούρεμα»
Εκτός όμως από το «κούρεμα» των μισθών, η τρόικα ζητεί αλλαγές στη νομοθεσία, ώστε να διευκολυνθούν οι απολύσεις στον τραπεζικό κλάδο. Σήμερα, το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων υπολογίζεται σε περίπου 55.000 εργαζόμενους, τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, θα έχουν οδηγηθεί στην έξοδο περισσότεροι από 15.000 τραπεζοϋπάλληλοι.

Το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, το οποίο ήδη εφαρμόζουν οι τράπεζες, είναι επίσης στη λογική περιστολής του λειτουργικού κόστους. Εκτιμάται ότι το 2011 και 2012, οι τράπεζες θα κλείσουν πάνω από 100 υποκαταστήματα.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα για την επανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα, οι τράπεζες μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Μάλιστα οι μέτοχοι οφείλουν να καλύψουν το 10% των κεφαλαιακών αναγκών που θα προκύψουν από το PSI και την BlackRock.

Αφού ολοκληρωθεί αυτό το βήμα, οι τράπεζες θα προσφύγουν στο ΤΧΣ για να αντλήσουν κρατικά κεφάλαια, εκδίδοντας κοινές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου για 5 χρόνια (με δικαίωμα παράτασης για άλλα 2 έτη), και μέσα στο διάστημα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς των μετοχών. Στην περίπτωση τώρα που δεν τα καταφέρουν να καλύψουν το 10% των κεφαλαιακών αναγκών με ίδια μέσα, τότε θα εκδίδουν κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου υπέρ του Δημοσίου. Ομως έτσι το κράτος θα «μπει» στις τράπεζες, και το ποσοστό του θα είναι ανάλογο με το ύψος των κεφαλαίων που αντλήθηκε.

Επίσης οι τράπεζες θα μπορούν να αντλήσουν κρατικά κεφάλαια προκειμένου να προχωρήσουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Δηλαδή, το κράτος θα «χρηματοδοτήσει» κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποκτώντας ποσοστό στο νέο σχήμα, αφού για τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα εκδοθούν κοινές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, υπέρ του Δημοσίου.

Εφη Καραγεώργου