Απτόητος ο Γ. Κωστόπουλος

Ανεπηρέαστη από τις δυσμενείς πολιτικές εξελίξεις αλλά και την επιφυλακτικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι αγορές τις ελληνικές τράπεζες λόγω της ασάφειας που εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση τους, δείχνει πως παραμένει η διοίκηση της Alpha Bank.

Ο πρόεδρος της Alpha Bank Γ. Κωστόπουλος και το επιτελείο του Ομίλου, αποδεικνύουν στην πράξη ότι είναι προσηλωμένοι στο στόχο ενίσχυσης των κεφαλαίων της τράπεζας με ίδια μέσα και κατ’ επέκταση μείωσης των κεφαλαίων που θα λάβει τελικά από το ΤΧΣ.

Χθες η τράπεζα ολοκλήρωσε την επαναγορά υφιστάμενων τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων, υφιστάμενων τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων και υφιστάμενων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης συνολικού ύψους 1 δις. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση των Προτάσεων, και την κατά μέσο όρο αποδοχή τους σε ποσοστό ύψους 66%, ο Όμιλος αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδος και συνακόλουθα να επιτύχει επαύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) κατά περίπου 333 εκατ. ευρώ και του αντίστοιχου δείκτη κατά 74 μονάδες βάσης.

Παράλληλα η τράπεζα όπως έχει ήδη ανακοινώσει κατά την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2011 θα λάβει έναντι της επικείμενης κεφαλαιακής της ενίσχυσης από το ΤΧΣ το ποσό του 1,9 δις. ευρώ.

Αθροιστικά με τις δύο αυτές κινήσεις η διοίκηση της Alpha Bank επιτυγχάνει την διαμόρφωση του βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στα επίπεδα του 8% (7,3% μετά τα κεφάλαια του ΤΧΣ) όπως έχει ζητήσει η Τράπεζα της Ελλάδος σε πρώτη φάση.

Υπενθυμίζεται ότι εν συνεχεία και πιο συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2012 οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν το Core Tier 1 στο 9% και τον Ιούνιο του 2-13 στο 10%. Αναλυτές εκτιμούν ότι κάθε μια μονάδα αύξησης του Core Tier 1 η Alpha Bank θα χρειάζεται περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης τονίζουν ότι στα capital plans που έχουν καταθέσει στην ΤτΕ υπάρχει το short term plan με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2012 με βάση την απαίτηση για tier 9% και ένα άλλο medium term που περικλείει την ανάγκη για 10% tier από τον Ιούνιο του 2013.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πιθανότατα μετά τον Σεπτέμβριο, ενώ επιβεβαιώνουν ότι έχουν ήδη μιλήσει τόσο με τους βασικούς μετόχους όσο και με δυνητικούς μετόχους, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλές ιδέες.

Βασικός στόχος της διοίκησης είναι να πραγματοποιηθεί μια Αύξηση Κεφαλαίου που θα επιτρέψει στην τράπεζα να μείνει ιδιωτική.

Μάλιστα πληροφορίες από την τραπεζική αγορά αναφέρουν ότι ο Γ. Κωστόπουλος σε όλο τον σχεδιασμό του για την κεφαλαιακή θωράκιση του Ομίλου απολαμβάνει την πλήρη στήριξη του Εμιράτου του Κατάρ (εκ των βασικών μετόχων της τράπεζας) γεγονός που σύμφωνα με την αγορά θα επιτρέψει την ασφαλή κάλυψη του 10% των κεφαλαίων που θα χρειαστούν κατά την ανακεφαλαιοποίηση με ίδια μέσα.

Παράλληλα oι ενέργειες του σχεδίου κεφαλαιακής ενισχύσεως περιλαμβάνουν μία σειρά μέτρων οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων, όπως η ευρεία διαχείριση των στοιχείων του παθητικού, η βελτιστοποίηση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη εμφανή, καθώς και η αποεπένδυση στοιχείων του ενεργητικού που δεν εμπίπτουν στον κύριο τομέα εργασιών της Τραπέζης.

Μπορεί η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης να έχει παγώσει αλλά η διοίκηση της Alpha Bank επιχειρεί με τις κινήσεις της να στείλει ένα μήνυμα στις αγορές που αυτή την περίοδο δείχνουν να δυσπιστούν, ότι το εγχώριο πιστωτικό σύστημα δεν εφησυχάζει και θα εξαντλήσει τα περιθώρια αποφυγής της κρατικοποίησης.

Του Κώστα Παπαγρηγόρη
axiaplus.gr