Από σήμερα οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση φοιτητών

Αρχίζει από σήμερα Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών και μετακινήσεων από ενδιαφερόμενους φοιτητές, με την προϋπόθεση να πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, Εύδοξος κ.λπ.).

Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών είναι διαθέσιμες οι οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την ερχόμενη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στις 16.00.