Από σήμερα οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ για την περίοδο ’23-’24 – Ημερομηνίες και προϋποθέσεις

Από σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου αρχίζει σταδιακά η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠΑμεΑ, περιόδου 2023 – 2024, μέσω ΕΣΠΑ, που ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται τμηματικά ανά λήγοντα αριθμό ΑΦΜ και αφορά τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.

Συγκεκριμένα, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις εξής ημερομηνίες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους:

  • 20/6/2023 – 22/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2
  • 23/6/2023 – 25/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5
  • 26/6/2023 – 29/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9
  • 30/6/2023 – 11/7/2023 για όλα τα ΑΦΜ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr, από 20/6/2023 έως 11/7/2023, με απαραίτητη την κατοχή των κωδικών Taxisnet.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.

Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα από διεπαφές με τα πληροφοριακά συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων και των φορέων / δομών περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε χες Δευτέρα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Όλοι οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αποτελείται από εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 341,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με την περίοδο 2022-2023.

Η δράση είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων -ΠΔΕ και Τακτικός Π/Υ Υπουργείου Εργασίας & ΚΥ).