>Από τα ΕΛΤΑ ξεκινά η έκδοση του εργόσημου

>

Ξεκινά τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου η έκδοση του εργόσημου από τα ΕΛΤΑ, με το οποίο θα ασφαλίζονται περίπου 300.000 άτομα που απασχολούνται σε οικιακές ή αγροτικές εργασίας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας από τις 20 του μήνα το εργόσημο -που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας- θα εκδίδεται και από τράπεζες, οι οποίες ζήτησαν και πήραν από την κυβέρνηση μικρή παράταση της ημερομηνίας έκδοσης του εργόσημου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την αναγκαία προσαρμογή του μηχανογραφικού τους συστήματος.

Πρόκειται για ένα ειδικό έντυπο, εν είδει επιταγής, με μοναδικό αριθμό που εκδίδεται από τον εργοδότη με τη χρήση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του καθώς και την καταβολή ποσού σε συνεργαζόμενους φορείς (δηλαδή στα ΕΛΤΑ και στις τράπεζες). Στη συνέχεια το εργόσημο αποδίδεται στον εργαζόμενο αντί χρηματικού ποσού για την αμοιβή των υπηρεσιών του.

Κατά την εξαργύρωση του εργόσημου, ο εργαζόμενος (μόνο με το ΑΜΚΑ του) εισπράττει το αναγραφόμενο ποσό μείον των ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 20% ή 10% και αποδίδονται στον κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα που είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ο ΟΓΑ αντίστοιχα.

Για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την επαλήθευση των στοιχείων τηρείται «Αρχείο Εργοσήμου» στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., βάσει του οποίου τα Ταμεία θα είναι σε θέση να υπολογίσουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα που θεμελιώνει ο εργαζόμενος και το μέγεθος των οικονομικών ελαφρύνσεων που προβλέπονται για τον εργοδότη. Συγκεκριμένα, οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου.

Μέσω του εργόσημου οι ασφαλισμένοι έχουν πλήρη κάλυψη σε συνταξιοδοτικό και υγειονομικό επίπεδο, αλλά και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ενώ στην ίδια περίπτωση οι εργοδότες απαλλάσσονται από κάθε ποινική και αστική κύρωση. Σημειώνεται πως σήμερα πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα εκτιμάται πως δουλεύουν χωρίς να έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

Το εργόσημο θα εκδίδεται με πολλαπλούς τρόπους: Σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αυτόματα μηχανήματα ή μέσω Διαδικτύου. Συγκεκριμένα το εργόσημο θα εκδίδεται από τις εξής τράπεζες: Εθνική, Αγροτική, Εμπορική, Πειραιώς, Alpha Bank και EFG Eurobank.