>Από το Τίτλος το πρώην swaps της Godlman Sachs που κατέχει η Εθνική λαμβάνει επιτόκιο euribor 6 μηνών και 0,50%

>

Η ιστορία του Τίτλος είναι γνωστή το swaps της Goldman Sachs το 2002 με την ελληνική κυβέρνηση που μεταπωλήθηκε στην Commerzbank για να καταλήξει υπό την μορφή δανείου στην Εθνική.
Το ύψος του 5,1 δις ευρώ και λήγει τον Σεπτέμβριο του 2039.

Φέρει απόδοση euribor 6 μηνών και 0,50%.
Τα στοιχεία είναι γνωστά όπως και το γεγονός ότι το τίτλος βρίσκεται ως εγγύηση στην ΕΚΤ για να αντλεί ρευστότητα η Εθνική τράπεζα.
Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι υπήρξαν άλλες δύο απόπειρες για να υλοποιηθεί κάτι αντίστοιχο μεταξύ ξένων οίκων και της ελληνικής κυβέρνησης εκ των οποίων η μια δεν προχώρησε ενώ η άλλη περίπτωση αναζητούνται τα ίχνη της.
Η απόδοση που λαμβάνει η Εθνική από το ελληνικό δημόσιο είναι μικρή αλλά προφανώς στηρίζεται η χώρα