>ΑΤΕΒank: Παίρνει τις τραπεζικές εργασίες του Ταμείου Παρακαταθηκών

>

Σε ισχυροποίηση της ATEbank θα οδηγήσει η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το α’ τρίμηνο του 2011.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει εισήγηση για την απορρόφηση από την ΑΤΕ της θυγατρικής εταιρείας που θα δημιουργήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην οποία θα μεταφερθούν οι τραπεζικές εργασίες του. Στόχος της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΑΤΕbank είναι η θωράκιση του ισολογισμού της, η εξυγίανσή της μέσω της υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου και οι αποδοτικές εργασίες για την ανάπτυξη της τράπεζας.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διαθέτει 6,6 δισ. ευρώ ενεργητικό, 5,28 δισ. ευρώ δάνεια, 3,77 δισ. ευρώ καταθέσεις και 1,9 δισ. ευρώ παρακαταθήκες. Σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση «το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί στο διαχωρισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Τ.Π. & Δανείων», δημιουργώντας μία θυγατρική τράπεζα, επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ό,τι ενώ το ΤΠΔ θα συνεχίσει να παρέχει τη δημόσια υπηρεσία της παρακαταθήκης, παράλληλα, «σχεδιάζεται η δημιουργία θυγατρικού πιστωτικού φορέα στον οποίο θα ενσωματωθούν οι σημερινές δραστηριότητες που αφορούν τραπεζικές εργασίες».