ΑΤΕ: Εναλλακτικές για άντληση κεφαλαίων

ΔΙΑΦΟΡΑ εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης των κεφαλαιακών αναγκών του ομίλου επεξεργάζεται, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της ATEbank.

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα του Τύπου, η ΑΤΕbank διευκρινίζει τα εξής: Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της συμμετοχής του ομίλου –όπως και των άλλων ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων– στο πρόγραμμα της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI), η διοίκηση της ATEbank εξετάζει, σε συνεργασία με τον βασικό της μέτοχο, το Ελληνικό Δημόσιο, διάφορα εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης των κεφαλαιακών της αναγκών (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συγχώνευση οργανισμών, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού). Εως σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία πρόταση, ούτε υπάρχει κάτι συγκεκριμένο προς ανακοίνωση.

Η ΑΤΕbank θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον οριστικοποιηθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των κεφαλαιακών αναγκών της, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συντονίζει τα προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Υπενθυμίζεται ότι προς το παρόν ο τρόπος ανακεφαλαιοποίησης των κρατικών τραπεζών που θα πληγούν από το PSI παραμένει εξαιρετικά θολός, αφού η προσφυγή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν ισχύει για αυτές, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο μνημόνιο. Η έκθεση σε κρατικά ομόλογα πιέζει τα κεφάλαια της ATEbank, ενώ δεδομένη θεωρείται και η αδυναμία του Δημοσίου να καλύψει ως βασικός μέτοχος νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Αποτέλεσμα είναι εκτός της προσπάθειας του οικονομικού επιτελείου για τη διαμόρφωση πλαισίου παρέμβασης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να έχουν έρθει στο προσκήνιο και άλλα σενάρια, μεταξύ των οποίων –ειδικά για την ATEbank– ο διαχωρισμός σε «καλή» και «κακή» τράπεζα.