>ΑΤΕ: Πωλητήριο στη ΣΕΚΑΠ

>
Τη ληφθείσα εδώ και σχεδόν έναν χρόνο απόφασή της να αποδεσμευτεί από τις μη χρηματοοικονομικές θυγατρικές της κάνει πράξη η Αγροτική Τράπεζα. Και βγάζει στον «αέρα» τους διαγωνισμούς και τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση των συμμετοχών της, εκτιμώντας ότι για μια σειρά θυγατρικές όπως η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδος (ΣΕΚΑΠ) με έδρα την Ξάνθη, της οποίας η διαδικασία πώλησης δρομολογήθηκε πλέον, αλλά και αυτές που έπονται όπως η Δωδώνη και η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, θα υπάρξει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το ενδιαφέρον σήμερα είναι στραμμένο στην Ήπειρο, όπου και είναι προγραμματισμένη η επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Δωδώνη με θέμα την αλλαγή του καταστατικού της εταιρείας (τροποποίηση συνολικά 11 άρθρων και η κατάργηση 5). Καθοριστική είναι η αλλαγή που προτείνεται για την τροποποίηση του άρθρου 8, το οποίο σήμερα προβλέπει ότι αν η ΑΤΕ θέλει να αποεπενδύσει από την Δωδώνη, οι μετοχές της πρέπει να επιστρέψουν στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και με βάση την αξία της εταιρείας που αναφέρεται στους ισολογισμούς.

Η αλλαγή αυτή του καταστατικού (έγινε το ίδιο και στην περίπτωση της ΣΕΚΑΠ) θα ανοίξει το δρόμο στην Αγροτική για την πώληση της πλειοψηφικής συμμετοχής της (67,77%).

Πάντως, οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηπείρου με επιστολή τους προς τον διοικητή της ΑΤΕ, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Ιωαννίνων Χρ. Μπαλτογιάννης (η ΕΑΣ Ιωαννίνων κατέχει το 25% της γαλακτοβιομηχανίας) ζήτησαν την ματαίωση της γενικής συνέλευσης. Στην επιστολή επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση θα ρίξει «λάδι στη φωτιά, με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον της εταιρείας, δεδομένου, ότι ολόκληρος ο κτηνοτροφικός κόσμος της Ηπείρου, μαζί με τα συντεταγμένα του όργανα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία της Ηπείρου, είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την πραγματοποίηση της Συνέλευσης». Και ζητούν από την ΑΤΕ να κάνουν από κοινού διάλογο για το μέλλον της βιομηχανίας.

Έπεται η ΕΒΖ

Αλλά και η ΕΒΖ, της οποία η ΑΤΕ κατέχει το 82% του μετοχικού κεφαλαίου, έχει μπει σε διαδικασία πώλησης και μάλιστα, από τα πρώτα ευρήματα του συμβούλου που έχει προσλάβει η τράπεζα, φαίνεται πως θα υπάρξει ενδιαφέρον εξαγοράς της από ιδιώτη, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο διοικητής της ATEBank, κ. Θεόδωρος Πανταλάκης.

Επίσημα η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει και μέχρι τότε η διοίκηση της βιομηχανίας καταβάλλει προσπάθειες για να «συμμαζέψει» τα οικονομικά της, περιορίζοντας κατά το δυνατόν τις ζημίες.

Με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου (1/7/2010-31/3/2011) που ανακοίνωσε η ΕΒΖ, σε επίπεδο ομίλου κατέγραψε αύξηση 2,06% στον κύκλο εργασιών και ανήλθε σε 193,242 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 7,81% έναντι 8,58% της περσινής περιόδου. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών και συνολικών αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 7,992 εκατ. ευρώ έναντι λειτουργικών ζημιών 5,543 εκατ. ευρώ στο 9μηνο της περσυνής περιόδου.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημίες 5,245 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 16,383 εκατ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών ήταν 146,157 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο από 136,8 εκατ. πέρυσι και οι λειτουργικές ζημίες (EBITDA) ήταν 9.938 εκατ. ευρώ από -15,81 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 1/7/2009-31/3/2010.

Στην βελτίωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την ΕΒΖ, συνετέλεσε η αύξηση των πωλήσεων ζάχαρης κατά 15,18%. Ενώ στην περσυνή αντίστοιχη περίοδο πουλήθηκαν περίπου 197.685,73 τόνοι ζάχαρης, κατά το εξεταζόμενο εννεάμηνο πουλήθηκαν 227.700,31 τόνοι ζάχαρης. Παρά το ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις και οι τιμές των καυσίμων, επιτεύχθηκε σημαντική μείωση των Εξόδων Διάθεσης κατά 42,25% ή από €5.704.136 της αντίστοιχης περσινής περιόδου σε € 3.293.955 της τρέχουσας, ως αποτέλεσμα της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλει η εταιρία για μείωση των λειτουργικών της εξόδων.

Πωλητήριο στη ΣΕΚΑΠ

Στην ιστοσελίδα της ΑΤΕ δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 50,36% της ΣΕΚΑΠ, με την τράπεζα να διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή επενδυτή στον οποίο θα μεταβιβάσει το σύνολο της συμμετοχής της στην ΣΕΚΑΠ και στόχο μέχρι το τέλος Αυγούστου να έχει σαφή εικόνα για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Και ήδη οι πρώτες πληροφορίες θέλουν να έχει υπάρξει καταρχήν ενδιαφέρον –που μένει να φανεί αν θα μετουσιωθεί σε πρόταση εξαγοράς– αλλά από καπνοβιομηχανίες τρίτων χωρών, από Κίνα, Ινδία ακόμη και από τη γειτονική Τουρκία.

Ως σύμβουλος της ΑΤΕ έχει προσληφθεί η εταιρεία Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως το σύμβουλο μέχρι τις 26 Αυγούστου για το ενδιαφέρον τους. Η τράπεζα και η Deloitte θα αξιολογήσουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα επιλέξουν τους υποψήφιους που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας. Σε αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν ενημερωτικό υπόμνημα με στοιχεία της ΣΕΚΑΠ, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και να διεξάγουν περιορισμένο ειδικό έλεγχο (Due Diligence). Στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή.

Η ΣΕΚΑΠ ιδρύθηκε το 1975, είναι η δεύτερη ελληνική καπνοβιομηχανία σε μέγεθος μετά την Καρέλιας και διαθέτει τα σήματα BF, Cooper, GR κ.ά. Το 2010 είχε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 36 εκατ. ευρώ έναντι 53,2 εκατ. ευρώ το 2009 και ζημίες 18,5 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2010 απασχολούσε 296 εργαζόμενους.

Όπως αναφέρει η ΑΤΕ στην πρόσκληση ενδιαφέροντος η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών θα γίνει βάσει των εξής κριτηρίων: α) Το προσφερόμενο τίμημα το οποίο ορίζεται σαν συνδυασμός της προτεινόμενης διασφάλισης των υφιστάμενων δανείων και εγγυητικών επιστολών της ATEBank, του ποσού που θα καταβληθεί για την αγορά των μετοχών και τυχόν αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, β) τον προτιθέμενο βαθμό αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού της εταιρείας, γ) τη σχεδιαζόμενη στρατηγική και το σχέδιο δράσης και δ) τη χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ισχύ του υποψηφίου.