>ΑΤΕbank: Από 3/6 με νέα ονομαστική αξία €0,6

>
Από τις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΑΤΕbank με νέα ονομαστική αξία 0,60 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 90.544.444 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 905.444.444 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 30η Μαΐου 2011. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 1η Ιουνίου 2011.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας από ευρώ 7,2000000318075800 σε ευρώ 0,60.