>ΑΤΕbank: Αύξηση επιτοκίων πιστωτικών καρτών

>
Η ΑΤΕ bank αυξάνει τα κυμαινόμενα επιτόκια των πιστωτικών της καρτών κατά 0,20% με ισχύ από τις 16 Ιουλίου 2011.
Αναλυτικά τα νέα επιτόκια αγορών κυμαίνονται από 15,80% έως 16,10% ανάλογα με τον τύπο της κάρτας, ενώ το νέο επιτόκιο αναλήψεων διαμορφώνεται σε 17,05%.
Τα αντίστοιχα επιτόκια της ATEClub Visa για μισθοδοτούμενους διαμορφώνονται σε 14,10% και 15,10%. Παρά την αύξηση τα επιτόκια εξακολουθούν να παραμένουν από τα χαμηλότερα στην αγορά.
Όλα τα ανωτέρω επιτόκια επιβαρύνονται με 0,60% που αντιστοιχεί στην εισφορά Ν.128/75