>ΑΤΕbank: Δεν πωλείται η «Δωδώνη»

>
Κλείνει τουλάχιστον προσώρας το ενδεχόμενο άμεσης πώλησης της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» από την ΑΤΕ, όπως προκύπτει και από σχετική απάντηση του διοικητή της τράπεζας, χωρίς ωστόσο και να παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν πρόκειται να δρομολογηθεί ανάλογη διαδικασία εάν ληφθεί μία απόφαση επί τούτου. Σύμφωνα με απάντηση του διοικητή της ΑΤΕ κ. Θ. Πανταλάκη προς την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων (που είναι μέτοχος της «Δωδώνη»), «μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση οργάνου της τράπεζας αναφορικά με την απεμπλοκή της ΑΤΕ από τη ‘Δωδώνη Α.Ε.’, ούτε ξεκίνησε ή υφίσταται σε εξέλιξη οποιαδήποτε διαδικασία κατάθεσης προσφορών για την αγορά των μετοχών της τράπεζας στην ως άνω εταιρεία».

«Όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένα από τη διοίκηση της τράπεζας εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη επί του ανωτέρου θέματος θα ενημερωθείτε έγκαιρα, τόσο εσείς, όσο και οι λοιποί μέτοχοι, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση για τα συμφέροντα της επιχείρησης, της ΑΤΕ και των λοιπών μετόχων της ‘Δωδώνη Α.Ε.’», καταλήγει η απάντηση του διοικητή της τράπεζας. Την απάντηση γνωστοποίησε η ΕΑΣ Ιωαννίνων, η οποία ζήτησε επίσημα την τοποθέτηση της ΑΤΕ αναφορικά με πιθανή άμεση πρόθεση πώλησης του 67,7% της «Δωδώνη». Η ΕΑΣ Ιωαννίνων ζητά, μάλιστα, έκτακτη γενική συνέλευση της γαλακτοβιομηχανίας για να αποτυπωθούν σε επίπεδο μετόχων οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μέλλον της εταιρείας.

Ιδιοκτησία
Επιπλέον η διοίκηση της ΕΑΣ μαζί με τις άλλες Ενώσεις-μετόχους (της Πρέβεζας και της Θεσπρωτίας) ζητούν να επανέλθει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της βιομηχανίας στα πρότυπα της ιδρυτικής πράξης της, δηλαδή με το 40% να ανήκει στις Ενώσεις και το 60% στην Αγροτική Τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΣ διεκδικεί την αποκατάσταση της αδικίας και την επαναφορά των μετοχών, οι οποίες, κατά την ίδια, υπεξαιρέθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση της ΑΤΕ. Το συγκεκριμένο μετοχικό ποσοστό της τάξης του 7,7% το απέκτησε η ΑΤΕ από Ενώσεις που πούλησαν. Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων της Ηπείρου, που παρέχουν και την πρώτη ύλη στη «Δωδώνη», αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων σε περίπτωση που προωθηθεί η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.