>ΑΤΕbank: Κεφαλαιοποίηση μικρότερη από την ΑΜΚ

>

Ακραίο παράδειγμα των στρεβλώσεων που έχουν προκληθεί στην αγορά λόγω της παρατεταμένης υποχώρησης των τιμών, αποτελεί η ΑΤΕbank.
Με τη μετοχή της να κινείται σήμερα στα 0,75 ευρώ υποχωρώντας κατά 14,8%, η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας ανέρχεται σε 950δισ. ευρώ.
Η χρηματιστηριακή αξία της είναι δηλαδή κατα 300 εκ. ευρώ μικρότερη από τα νέα κεφάλαια που απέκτησε η τράπεζα από την πρόσφατη ΑΜΚ, χωρίς να υπολογίζεται η μέχρι τότε καθαρή της θέση.
Επισημαίνεται ότι με την ΑΜΚ η ΑΤΕ πρόσθεσε στα ίδια κεφάλαια της 1,25 δισ. ευρώ. Μαζί με αυτά πρέπει να συνυπολογισθεί και η μέχρι τότε αποτίμηση της.
Υπενθυμίζεται ότι προ έτους, όταν η Τρ. Πειραιώς πρότεινε στο Δημόσιο να εξαγοράσει το ΤΤ και την ΑΤΕ, πρόσφερε για το 70% της ΑΤΕ πρί τα 330 εκ. ευρώ. Την αποτιμούσε ετσι εμμέσως στα 470-480 εκ. ευρώ -ποσό που θεωρήθηκε τότε εξαιρετικά μικρό.
Με βάση αυτή την αποτίμηση και με την προσθήκη του ποσού της ΑΜΚ, η αξία της ΑΤΕ θα υπολογιζόταν τώρα σε 1,8 δισ. ευρώ.