>ΑΤΕbank: Περιορισμός ζημιών

>

Μείωση ζημιών και προβλέψεων σημείωσε το 2010 η ΑΤΕbank σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ζημιές της τράπεζας υποχώρησαν στα 438,1 εκατ. ευρώ από 451,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις υποχώρησαν 26,8% στα 604 εκατ. ευρώ από 825,3 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 9,8% στα 823,7 εκατ. ευρώ από 750,3 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις υποχώρησαν 12,9% στα 19,7 δισ. ευρώ από 22,6 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των χορηγήσεων (μετά από προβλέψεις) μειώθηκε στα 21,2 δισ. ευρώ από 21,9 δισ. ευρώ, ενώ ο λόγος δανείων προς καταθέσεις αυξήθηκε στο 107,7% από 97,1%.

Το σύνολο του ενεργητικού της τράπεζας υποχώρησε 4,8% στα 31,2 δισ. ευρώ από 32,8 δισ. ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας προτίθεται να προτείνει στην τακτική Γ.Σ. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι 1,26 δισ. ευρώ.

Από το προτεινόμενο ποσό, κεφάλαια ύψους 675 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών που κατέχει το ελληνικό δημόσιο ενώ τα υπόλοιπα 585 εκατ. ευρώ περίπου θα αποτελέσουν καθαρή εισροή κεφαλαίων.