>ΑΤΕbank: Προγράμμα Τραπεζικής Εξυπηρέτησης Φοιτητών "Αθηνά"

>

Tη διάθεση του προγράμματος Τραπεζικής Εξυπηρέτησης Φοιτητών “Αθηνά” ανακοίνωσε η ATEbank. Το Πρόγραμμα προσφέρει φοιτητικό καταθετικό λογαριασμό, με προνομιακό επιτόκιο, χρεωστική κάρτα ΑΤΕ-net Debit VISA για συναλλαγές σε ATM και εμπορικά καταστήματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δωρεάν έκδοση τραπεζικών επιταγών σε ΕΥΡΩ για πληρωμή διδάκτρων και έκδοση τραπεζικών επιταγών σε συνάλλαγμα για πληρωμή διδάκτρων με μειωμένα έξοδα