ΑΤΕbank: Προς πώληση η θυγατρική της στη Ρουμανία

Η ΑΤΕbank προχωρά σε πώληση της θυγατρικής της στη Ρουμανία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που ακολουθεί.

Η ATEbank ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε διεθνή διαγνωνισμό για την πώληση της θυγατρικής της ATEbank Romania. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας «Η ATEbank αποφάσισε να διαθέσει μέσω δημόσιου διαγωνισμού σε ιδιώτη επενδυτή το συνολικό ποσοστό 93,27% που διαθέτει στην ATEbank Romania» και προχωρά σε πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, αναμένοντας τις μη δεσμευτικές προσφορές των επενδυτών, έως τις 16 Ιανουαρίου.

Σχέδια 
Στόχος της διοίκησης της τράπεζας είναι να έχει ολοκληρωθεί η πώληση έως το τέλος του α’ εξαμήνου του 2012. Υπενθυμίζεται ότι ΑΤΕbank διενεργεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 289.999.999,80 ευρώ, η οποία θα γίνει με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 0,3812913081668490 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή.

Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης της μετοχής της και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου.

Οι σύμβουλοι έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank ΕFG EQUITIES ΑΕΠΕΥ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέρχεται συνολικά σε 1.050.573.329,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.750.955.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.