>ΑΤΕbank: Πρόσληψη συμβούλων για πώληση συμμετοχής στην ATEbank Romania

>
Το Δ.Σ της ATEbank αποφάσισε την πρόσληψη Συμβούλων για την έναρξη της διαδικασίας πώλησης της συμμετοχής της τράπεζας στην ATEbank ROMANIA και στη Δωδώνη Α.Ε.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ίδια συνεδρίαση επίσης, ενέκρινε την απόκτηση του ποσοστού 15% της συμμετοχής της International Finance Corporation (IFC) στην ATEbank ROMANIA, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας μετόχων και της εξάσκησης του σχετικού δικαιώματος (put option) από την IFC.