Αυξήθηκε το ενδιαφέρον για τις ασφαλίσεις κατοικιών από φυσικές καταστροφές με το κίνητρο του μειωμένου ΕΝΦΙΑ

Αυξήθηκε το ενδιαφέρον των πολιτών για τις ασφαλίσεις κατοικιών από φυσικές καταστροφές με το κίνητρο του μειωμένου ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ αναμένεται αυξημένη κινητικότητα και λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων.

Αυτό αναφέρθηκε κατά την σημερινή παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού εργαλείου “NatCat Monitor” της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και της έρευνας για καταστροφικά γεγονότα 1993 – 2023.

Από την έρευνα προκύπτει αύξηση της συχνότητας και της σφοδρότητα των καταστροφικών περιστατικών, όσο περνάνε τα χρόνια, ενώ σημαντικό παραμένει το κενό προστασίας στην Ελλάδα καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο το 17% των σπιτιών είναι ασφαλισμένο ενώ, όσον αφορά στις επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι ασφαλίζονται 200 χιλ. επιχειρήσεις από τις 500 χιλ. (με τουλάχιστον ένα εργαζόμενο). Δηλαδή το ποσοστό ανέρχεται σε 40%.

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, για τη συστηματική καταγραφή των ζημιών από καταστροφικά φαινόμενα στην Ελλάδα στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία, προχώρησε σε δημιουργία ενός dashboard φυσικών καταστροφών Nat – Cat Monitor. Πρόκειται για διαδραστική και εύκολη στη χρήση εφαρμογή, η οποία παρέχει πληροφόρηση για τις ασφαλισμένες ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία από καταστροφικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Σε αυτήν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα που έχει συλλέξει η ΕΑΕΕ από τις καταγραφές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για 31 περιστατικά ιδιαίτερα σφοδρών καταστροφών κατά το χρονικό διάστημα 2015 – 2023.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή θα ενημερώνεται διαρκώς με τα στοιχεία νέων καταστροφικών περιστατικών, τα οποία θα καταγραφούν μελλοντικά από την ένωση.

Στο μεταξύ, η ένωση παρουσίασε και μελέτη με δεδομένα για 51 περιστατικά ιδιαίτερα σφοδρών καταστροφών για το χρονικό διάστημα 1993 – 2023, τα οποία κρίθηκαν σημαντικά ως προς την ένταση του φαινομένου, ώστε να καταγραφούν.

Όπως προκύπτει, η συνεισφορά της ιδιωτικής ασφάλισης είναι σημαντική καθώς για τα περιστατικά αυτά έχουν δηλωθεί συνολικά 51.127 ζημιές στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με πόσο απαίτησης 968,5 εκατ. ευρώ.

Από τη μελέτη γίνεται σαφές ότι οι συνέπειες των καταστροφικών περιστατικών είναι πλέον τεράστιες, λόγω:

– Αυξημένης συχνότητας περιστατικών, είτε λόγω κλιματικής αλλαγής (βροχοπτώσεις) είτε περιστατικών μη συνδεδεμένων με το κλίμα (σεισμοί)

– Ιδιαίτερα αυξημένης σφοδρότητας.

Πιο αναλυτικά, τα τελευταία 5 χρόνια καταγράφονται ιδιαίτερα έντονες οι συνέπειες των καταστροφικών περιστατικών, τόσο στην συχνότητα εμφάνισης όσο και στη σφοδρότητά τους, ανεξάρτητα από την αιτία που τα προκάλεσε:

– όσον αφορά τις κατοικίες, καταγράφονται κατά μέσον όρο 2.145 ζημιές ετησίως, με συνολικό ποσό απαίτησης 15,7 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο

– όσον αφορά τις επιχειρήσεις, καταγράφονται κατά μέσον όρο 1.514 ζημιές ετησίως, με συνολικό ποσό απαίτησης 101,9 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

 

1993 – 2023: Ομαδοποίηση περιστατικών

 

Οι φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα ευθύνονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό για τις ζημιές που καταγράφηκαν: 58,7% για το πλήθος των ζημιών και 76,9% για το ποσό απαίτησης.

Σε ό,τι αφορά στη μέση ζημιά ανά αιτία, η δασική πυρκαγιά είναι η αιτία με το πιο έντονο πλήγμα φυσικής καταστροφής και η μέση ζημιά από δασική πυρκαγιά είναι διπλάσια από την αντίστοιχη μέση ζημιά της πλημμύρας.

Σημειώνεται ότι, από το 2014, η καταγραφή των περιστατικών φυσικών καταστροφών εμπλουτίστηκε με την διάκριση των ζημιών ανά είδος ασφαλισμένης εγκατάστασης, με βασικό διαχωρισμό σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις εμφανίζονται σαφώς μεγαλύτερες από ότι στις κατοικίες, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των επιχειρηματικών κινδύνων:

– Η μέση ζημιά στις επιχειρήσεις είναι 7 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των κατοικιών

– ιδιαιτέρως όμως για την πλημμύρα, η μέση ζημιά των επιχειρήσεων είναι 11,2 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των κατοικιών.

Όμως, στα περιστατικά δασικών πυρκαγιών, οι κατοικίες είναι πιο τρωτές έναντι των επιχειρήσεων. Το ποσοστό συμμετοχής του ποσού απαίτησης λόγω δασικής πυρκαγιάς φθάνει στο 50,5% για το σύνολο των κατοικιών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις είναι 11,9%.

 

2014 – 2023: Σεισμός

 

Τα συμβάντα από σεισμό παρουσιάζουν σταθερότητα ως προς την συχνότητα εμφάνισης, αλλά, όπως σημειώνεται, καταγράφεται κατά μέσον όρο ένα σοβαρό περιστατικό κάθε χρόνο.

Τα τελευταία 5 χρόνια καταγράφονται ιδιαίτερα έντονες οι συνέπειες των καταστροφικών περιστατικών, τόσο στην συχνότητα εμφάνισης όσο και στη σφοδρότητά τους, ανεξάρτητα από την αιτία που τα προκάλεσε. Δηλαδή:

– όσον αφορά τις κατοικίες, καταγράφονται κατά μέσον όρο 2.145 ζημιές ετησίως, με συνολικό ποσό απαίτησης 15,7 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο

– όσον αφορά τις επιχειρήσεις, καταγράφονται κατά μέσον όρο 1.514 ζημιές ετησίως, με συνολικό ποσό απαίτησης 101,9 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.