>Αυτή την εβδομάδα το ενιαίο μισθολόγιο

>
Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο, πίσω από το επιχείρημα της δικαιοσύνης και της προσέγγισης των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα, θα έχει και δημοσιονομικό όφελος 920 εκατ. ευρώ που προκύπτει από την εφαρμογή του μόνο για φέτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο σύστημα μισθών η συγχώνευση των 103 διαφορετικών επιδομάτων που δίνονται σήμερα σε δύο (το επίδομα σπουδών και το οικογενειακό επίδομα) θα γίνει σταδιακά σε έναν ορίζοντα χρόνου διετίας. Το πριμ παραγωγικότητας θα ανταποκρίνεται πλέον στον τίτλο του, και θα αποδίδεται μετά από αξιολόγηση.

Το κείμενο του νόμου προβλέπει ότι το 2012 το κίνητρο απόδοσης το οποίο κυμαίνεται από 57 έως 100 ευρώ θα μειωθεί κατά 50%. Ανάλογη μείωση (περίπου 45%) θα έχει και το επίδομα ειδικής απασχόλησης που παίρνουν τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κυμαίνεται από 88 ευρώ έως 235 ευρώ), αλλά και οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ (από 110 έως 170 ευρώ).

Οι υπερωρίες που θα εγγράφονται και θα αμείβονται δεν θα ξεπερνούν τις 20 για κάθε εβδομάδα, ενώ σήμερα το δημόσιο πληρώνει έως και 40 ώρες υπερωρίες κάθε εβδομάδα.

Τα μισθολογικά κλιμάκια από 18 που είναι σήμερα αναμένεται να μειωθούν στα 12.

Επίσης θα επιβραδυνθεί η λεγόμενη “ωρίμανσης” των μισθών. Η ενδιάμεση δηλαδή αύξηση των μισθών κάθε διετία, που ισχύει μέχρι σήμερα, εξαιρουμένης της εισοδηματικής πολιτικής. Με το νέο μισθολόγιο, η ωρίμανση των μισθών θα γίνεται κάθε πέντε χρόνια.

Χωρίς κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία το ίδιο μοντέλο μισθολογίου εξετάζεται να εφαρμοστεί και για τις ΔΕΚΟ (εισηγμένες και μη) με στόχο την μείωση των ελλειμμάτων (για τις προβληματικές) ή τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τις κερδοφόρες. Μάλιστα στις δημόσιες επιχειρήσεις το εγχείρημα εκτιμάται ότι θα είναι ευκολότερο αφού οι αυξημένες αμοιβές οφείλονται κατά κύριο λόγο σε υπερωρίες ενώ τα ειδικά επιδόματα είναι πολύ λιγότερα από ότι στο κεντρικό δημόσιο.

Το “πακέτο” των μειώσεων του μισθολογικού κόστους στο δημόσιο, συμπληρώνεται και από τις νέες μορφές σχέσεων εργασίας. Μέχρι στιγμής είναι δηλωμένη η πρόθεση της Κυβέρνησης για μείωση του αριθμού των υπαλλήλων από 776.000 που καταμετρήθηκαν το 2010 στους 526.000 το 2015.

Μια ακόμη νέα κατάσταση θα αποτελέσει η “εργασιακή εφεδρεία” η οποία θα παίξει το ρόλο της σταδιακής, “μη οικειοθελούς” αποχώρησης των δημοσίων επαλλήλων. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η σταδιακή μείωση του αριθμού των συμβασιούχων του δημοσίου. Η συμπλήρωση των θέσεων εργασίας ως γνωστό θα γίνεται με τον κανόνα που θέλει μια πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις με τη συμπλήρωση των κενών που θα γίνει από ένα μεγάλο αριθμό μερικώς απασχολούμενων.

Παράλληλα, έρχεται αύξηση ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 την εβδομάδα, καθιέρωση μερικής απασχόλησης, άδειες άνευ αποδοχών, και σταδιακά μείωση των υπαλλήλων κατά 150.000 μέσω της συνταξιοδότησης της μη ανανέωσης συμβάσεων, της εργασιακής εφεδρείας, πιθανόν και απολύσεων μιας και στόχος είναι από τους 727.000 υπαλλήλους να υπάρχουν στο Δημόσιο 577.000 μέχρι το 2015.