Αύξηση κεφαλαίου για τη σερβική NLB Banka

Η σερβική τράπεζα, NLB Banka, ανακοίνωσε ότι αύξησε το κεφάλαιό της κατά 15 εκατ. ευρώ.

Βάσει συμφωνίας με τη μητρική της, τη σλοβενική τράπεζα, Nova Ljubljanska Banka, και με τη συγκατάθεση της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, η NLB Banka ενέκρινε δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.