>Αύξηση κεφαλαίου 1. δισ. ευρώ σχεδιάζει η Αγροτική Τράπεζα

>

Προ των πυλών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 350 εκατ. ευρώ σε μετρητά, βρίσκεται η Αγροτική Τράπεζα, που ανακοίνωσε χθες ζημίες ύψους 117,2 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο εφέτος.

Μέσω της αύξησης αυτής, η Τράπεζα θα εξαγοράσει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου (ύψους 650 εκατ. ευρώ) και με αυτό τον τρόπο, ο βασικός της μέτοχος, που είναι κατά 77% το ελληνικό Δημόσιο, θα είναι σαν να έχει εισφέρει στην Τράπεζα τα 650 εκατ. ευρώ από τα 770 εκατ. ευρώ που θεωρητικά, αν ασκήσει όλα τα δικαιώματά του, θα πρέπει να καταβάλει.

Στην παρούσα φάση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για το πώς θα αντληθούν τα 350 εκατ. ευρώ τα οποία θα ενισχύσουν τα βασικά εποπτικά κεφάλαια του ομίλου. Από αυτά, τα 120 εκατ. ευρώ θα πρέπει να καταβάλει το Δημόσιο και τα υπόλοιπα 230 μικρομέτοχοι ή άλλα ταμεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ρόλο μπορεί να παίξει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων του Δημοσίου αν αυτό παραιτηθεί. Τις τελικές αποφάσεις σαφώς τις ορίζει το υπουργείο Οικονομίας.

Το σίγουρο είναι, όπως διευκρινίζει ο διοικητής της ΑΤΕ κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, ότι «το προσεχές διάστημα, η ATEbank με τη στήριξη του βασικού μετόχου της, του ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την ποσοτική και την ποιοτική ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της.

Η αύξηση θα συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, ώστε ο όμιλος να καταστεί ικανός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες εξελίξεις που κυοφορούνται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα».Αλλωστε, όπως προσθέτει, ο όμιλος συνέχισε να εστιάζει στην εξυγίανση του χαρτοφυλακίου δανείων συγκρατώντας τον ρυθμό αύξησης των δανείων σε καθυστέρηση και διατηρώντας υψηλό το ύψος των διενεργούμενων προβλέψεων.

Σε ό,τι αφορά το εννεάμηνο, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 117,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 82,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2009. Η δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 επιβραδύνθηκε σε 182,6 εκατ. ευρώ, έναντι 212,1 εκατ. ευρώ του προηγούμενου τριμήνου. Η πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων συνεχίστηκε με τις προβλέψεις απομείωσης για το γ’ τρίμηνο του 2010 να ανέρχονται σε 98,2 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης των επισφαλών δανείων από προβλέψεις ανήλθε σε 65,9% από 61,6% τον Σεπτέμβριο του 2009, ποσοστό που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα της αγοράς.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 613,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,4%, ενώ βελτίωση κατά 6,4% σημειώθηκε και σε τριμηνιαία βάση. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 5 μ.β. σε επίπεδο τριμήνου και ανήλθε σε 2,76% από 2,71% στο τέλος Ιουνίου 2010. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 47,9 εκατ. ευρώ, έναντι 57,8 εκατ. ευρώ, αν και σε επίπεδο τριμήνου εμφανίζονται ελαφρά βελτιωμένα.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων μειώθηκε οριακά κατά 0,8% σε ετήσια βάση, σε 21,7 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο δανείων προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 3,3%, έναντι οριακής αύξησης της αγοράς κατά 0,1%, φθάνοντας τα 8,8 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 3,7% και ανήλθε στα 6,9 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα δανείων καταναλωτικής πίστης διαμορφώθηκαν στα 2,0 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,1%, έναντι μείωσης της αγοράς κατά 2,1%.