>Αlpha Bank: «Κούρεμα» 50% θα προκαλούσε πιστωτικό γεγονός

>

Η Αlpha Bank σε εβδομαδιαίο δελτίο της υπογραμμίζει ότι με ένα haircut στα επίπεδα του 50% για την Ελλάδα θα είναι αδύνατον η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα να θεωρηθεί εθελοντική.

Άρα η μη εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών στο PSI θα συνιστούσε πιστωτικό γεγονός, κάτι που «θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου όσον αφορά στις επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην παγκόσμια οικονομία, χωρίς να υπάρχει τρόπος να τιθασευθούν οι δυνάμεις μόλυνσης άλλων επισφαλών οικονομιών της Ευρωζώνης» τονίζει η Alpha.

Στην έκθεση της η Alpha υπογραμμίζει ότι η απομείωση των κρατικών ομολόγων θα πρέπει να παραμείνει σε λογικά επίπεδαεάν θέλουμε να αποφευχθεί μία ανεξέλεγκτη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και να μην κινδυνεύσει με κατάρρευση το τραπεζικό σύστημα και δημιουργηθεί ντόμινο με θύμα την ευρωπαϊκή οικονομία.

Επιπλέον, η ύπαρξη πόρων μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την ανακεφαλαίωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ασφαλιστικών ταμείων κλπ. διασφαλίζει μεν την φερεγγυότητα των τραπεζών και τις καταθέσεις των αποταμιευτών.

«Δημιουργεί, όμως, άλλου είδους παρενέργειες εάν το χρηματοοικονομικό σύστημα εθνικοποιηθεί και η διαχείριση περιέλθει στο κράτος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εκμηδένιση της περιουσίας χιλιάδων μικρομετόχων, αλλά και ιδρυμάτων, ασφαλιστικών ταμείων κτλ. που προσβλέπουν στα μερίσματα είτε για συμπλήρωμα των ήδη πενιχρών συντάξεων είτε για την εκπλήρωση των σκοπών του έργου τους αντιστοίχως» τονίζει η Alpha.

«Πέραν, όμως, αυτού, το κράτος δεν διαθέτει καμία εμπειρία και ικανότητα για να διοικήσει μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι τράπεζες. Οποιαδήποτε ανάληψη εξουσιών από το κράτος δεν πρόκειται να συμβάλει στην άρση των περιοριστικών παραγόντων έλλειψης εμπιστοσύνης και χρηματοδοτικών πόρων που υπάρχουν σήμερα» αναφέρει η τράπεζα.