Βελτιώθηκε η Ελλάδα στο επιχειρείν

Μια καλή είδηση για την Ελλάδα και το επιχειρείν στην Ελλάδα βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας και αφορά τη βελτίωση στις συνθήκες που καλούνται να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, Doing Business 2013, η Ελλάδα κέρδισε θέσεις και ανέβηκε από την 100ή θέση στην 78ή, καθώς σημείωσε πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος που θα είναι ελκυστικό για τις επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται επίσης στις δέκα οικονομίες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο στη διευκόλυνση του επιχειρείν τον περασμένο χρόνο, ενώ η βελτίωση που σημειώθηκε στη χώρα μας ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα έξι χρόνια. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις 23 χώρες του κόσμου που πέτυχαν βελτιώσεις σε τρεις τουλάχιστον τομείς που εξετάζει η Παγκόσμια Τράπεζα, γεγονός που φανερώνει ότι η άνοδος στην κατάταξη οφείλεται στην εφαρμογή ευρέος προγράμματος μεταρρυθμίσεων.

Η βελτίωση της θέσης της ελληνικής οικονομίας οφείλεται, κυρίως, σε τρεις παράγοντες: στην επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, με τη μεταφορά της αρμοδιότητας από την αυτοδιοίκηση στους μηχανικούς, στη θέσπιση της προ – πτωχευτικής διαδικασίας που αποσκοπεί στη διάσωση των προβληματικών επιχειρήσεων και στην ενδυνάμωση της προστασίας των επενδυτών σε εισηγμένες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, συνολικά από το 2004 η Ελλάδα έχει εφαρμόσει 17 μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι οποίες συνέβαλαν στο να μειωθεί η απόσταση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις καλύτερες επιδόσεις.

Αναλυτικά οι επιδόσεις της Ελλάδας

Καταχώρηση ακίνητης ιδιοκτησίας: 150ή

Πληρωμή φόρων: 56ή

Εκκαθάριση επιχειρήσεων: 50ή

Έναρξη επιχείρησης: 146ή

Έκδοση οικοδομικών αδειών: 31ή

Παροχή ηλεκτρισμού: 59ή

Πρόσβαση σε πίστωση: 83ή

Προστασία επενδυτών: 117ή