>Βολές Κατσέλη κατά Ε.Ε, επανεκκίνηση οικονομίας, διαρθρωτικές αλλαγές

>
Από το βήμα του Economist η υπουργός Εργασίας τάχθηκε υπέρ της διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έθεσε ως προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας, τις διαρθρωτικές αλλαγές, την επαρκή χρηματοδότηση και την συναίνεση.

Η προσπάθεια που καταβάλλει η Ελλάδα, για να ευδοκιμήσει χρειάζεται να υποστηριχθεί ταυτόχρονα από σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης, δήλωσε από το βήμα του Economist η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη, η οποία υποστήριξε παράλληλα ότι η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση και προώθηση κρίσιμων, τολμηρών μεταρρυθμίσεων τόσο στη χώρα μας όσο και στο ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα.

Η κα Κατσέλη απέδωσε τη συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική αστάθεια στην αναβλητικότητα των κρατών-μελών της Ευρωζώνης να διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό μόνιμο μηχανισμό διασφάλισης ρευστότητας μέσω ολοκλήρωσης του θεσμικού οικοδομήματος της νομισματικής ένωσης.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι αποφάσεις της Ευρωζώνης πρέπει να διασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη διαχείριση επαρκούς ρευστότητας σε όλα τα κράτη–μέλη που έχουν δυσκολίες να αντλήσουν χρηματοδότηση από τις αγορές, όχι επειδή έχει ατονήσει η μεταρρυθμιστική τους προσπάθεια, αλλά διότι αποτελούν μέρος του συστήματος της Ευρωζώνης, που έχει καταστεί ευάλωτο στις πιέσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η κ. Κατσέλη υπογράμμισε ότι η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, που θα επιτρέψει και την αύξηση της απασχόλησης, είναι εφικτή και ορατή, αν συντρέξουν ταυτόχρονα οι εξής προϋποθέσεις:

Η υλοποίηση όλων των διαρθρωτικών μέτρων που έχουν δρομολογηθεί για την ανασύνταξη της οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημοσιονομική εξυγίανση, και

Η εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και επαρκούς χρηματοδότησης για την οικονομία τα επόμενα χρόνια που θα βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα υλοποίησης των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Εξυγίανσης.

Επικράτηση σύνεσης και ωριμότητας από κόμματα, κοινωνικούς εταίρους και πολίτες.

Η υπουργός είπε πως δεν κατανοεί όσους διαβλέπουν μεταρρυθμιστική κόπωση στην κυβέρνηση, ενώ αναφερόμενη στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, αναφέρθηκε σε τέσσερις, στόχους, οι οποίοι είναι αλληλένδετοι:
Βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και συμβολή στη δημοσιονομική εξυγιάνση μέσω εξορθολογισμού δαπανών και διασφάλισης εσόδων

Προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Προαγωγή της κοινωνικής συνοχής μέσω στήριξης κοινωνικών ομάδων που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση.

Αναφερόμενη στις δράσεις και τις προτεραιότητες του υπουργείου το 2011 και τα επόμενα χρόνια, η κ. Κατσέλη έθεσε ως κεντρική επιδίωξη την εξοικονόμηση 6,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-2015, καθώς και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω συνεχιζόμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και Υπουργείου Εργασίας, την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διατήρηση θέσεων εργασίας, τη θεσμοθέτηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και την επέκταση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης.