ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Οικονομικό ημερολόγιο 2012

H GENIKI Bank Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 : Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2011.
Σάββατο 31 Μαρτίου 2012: Δημοσίευση στο Τύπο των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2011.
Τετάρτη 30 Μαΐου 2012: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3μήνου 2012.
Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 : Δημοσίευση στο Τύπο των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του 3μήνου 2012.
Τετάρτη 21 Ιουνίου 2012: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2012.
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012: Δημοσίευση στο Τύπο των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του 6μήνου 2012.
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9μήνου 2012.
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012: Δημοσίευση στο Τύπο των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του 9μήνου 2012.

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά τη λήξη των συνεδριάσεων του Χ.Α. κατά την αντίστοιχη ημερομηνία.

Η Τράπεζα δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2011.