Μειώνει επιπλέον 30% τον μισθό του ο Γ. Προβόπουλος

Σε μείωση του μισθού του κατά 50% από το 2009 προχώρησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο επιστολή του κεντρικού τραπεζίτη,.

Σύμφωνα με το Reuters ο κ. Προβόπουλος στην επιστολή του αναφέρει τα εξής:

Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την εξέλιξη των λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε μία σειρά από ενέργειες με στόχο τη μείωση του μισθολογικού και γενικότερα του λειτουργικού κόστους.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 21% στη διετία 2010-2011 μέσα από περικοπές στις υπερωριακές αμοιβές και τα υπηρεσιακά ταξίδια, εξορθολογισμό των διαδικασιών προμηθειών και συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων (κατά περίπου 40%) καθώς και των θυρίδων/πρακτορείων.
Η παραπάνω μείωση στις δαπάνες επιτεύχθηκε παρόλο που στο ίδιο διάστημα οι αρμοδιότητες της Τράπεζας διευρύνθηκαν, τόσο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που οι συνθήκες οικονομικής κρίσης επέβαλαν, όσο και λόγω της ανάθεσης νέων καθηκόντων στην Τράπεζα της Ελλάδος (όπως π.χ. η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων).
Τα τελευταία δύο χρόνια πετύχαμε σημαντική μείωση του συνολικού κόστους μισθοδοσίας και συντάξεων κατά 14%.
Πέραν των ανωτέρω περικοπών και εξοικονομήσεων, με βάση τη νέα 3ετή επιχειρησιακή σύμβαση (που ισχύει από το Μάιο του 2012) οι μισθοί θα περικοπούν κατά επιπλέον 17% σε ετήσια βάση.
Aπό την 1.12.2009, τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (στο οποίο συμμετέχουν ο Διοικητής και οι δύο Υποδιοικητές) περιέκοψαν αυτοβούλως τις αποδοχές τους κατά 20%.
Όλοι οι παραπάνω αριθμοί υποεκτιμούν το μέγεθος της προσπάθειας, αφού αποτυπώνονται σε ονομαστικούς και όχι σε πραγματικούς όρους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει την προσπάθεια του ελέγχου των εξόδων. Σε αυτό το πλαίσιο αποφάσισα να μειώσω τον μισθό μου κατά επιπλέον 30%, γεγονός που οδηγεί σε σωρευτική μείωσή του κατά 50% από το 2009. Οι δύο Υποδιοικητές θα πράξουν το ίδιο.

Πιστεύω ότι με αυτές τις σοβαρές και συνεχιζόμενες προσπάθειες ελέγχου των λειτουργικών δαπανών η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει το παράδειγμα στην εθνική προσπάθεια που καταβάλλεται.