Γερμανία: Αντλησε 2,405 δισ. ευρώ, δεν καλύφθηκε τεχνικά η δημοπρασία

Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση άντλησε σήμερα 2,405 δισ. ευρώ σε δημοπρασία ομολόγων διάρκειας 32 ετών, όπως ανακοίνωσε η Bundesbank said, με τη δημοπρασία να μην καλύπτεται τεχνικά καθώς το μέγεθος των προσφορών δεν κάλυψε τη διάθεση όπως μεταδίδει το Dow Jones Newswires.

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες της δημοπρασίας με τα ποσά σε ευρώ:
Έκδοση: ομόλογο 32 ετών
Κουπόνι: 2.50%
Ωρίμανση: 4 Ιουλίου 2044
Ποσό: 3 δισ.
Προσφορές: 2,747 δισ.
Αποδεκτές προσφορές: 2,405 δισ.
Συντελεστή κάλυψης: 1,1
Μέση απόδοση: 2,41%
Μέση τιμή: 101,93
Ελάχιστη τιμή: 101,75
Ημερομηνία διακανονισμού: 27 Απριλίου 2012

Η Bundesbank ανακοίνωσε ότι έκανε αποδεκτό το 55% των προσφορών στη χαμηλότερη τιμή και ικανοποίησε όλες της μη ανταγωνιστικές προσφορές στη σταθμισμένη μέση τιμή.

Το ποσό που διακρατήθηκε ήταν περίπου 595 εκατ. ευρώ διαμορφώνοντας το συνολικό μέγεθος της έκδοσης στα 3 δισ. ευρώ όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.