Γιατί ο κ. Α. Βγενόπουλος παρέμεινε πρόεδρος, αλλά μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της MIG

Τη θέση του προέδρου, αλλά ως μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα κατέχει πλέον στον όμιλό του ο κ. Α. Βγενόπουλος, όπως προκύπτει από τις αλλαγές που στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου που ανακοινώθηκαν χθες. Το διοικητικό συμβούλίο της MIG αποτελείται από 15 μέλη, εκ των οποίων τα έντεκα μέλη είναι μη εκτελεστικά και τα υπόλοιπα τέσσερα είναι εκτελεστικά.

Διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε ο κ. Ευθ. Μπουλούτας ο οποίος προήλθε από την Marfin Popular Bank, αντικαθιστώντας τον κ. Δ. Μαλαματίνα που τοποθετήθηκε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην Olympic Air. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη διοίκηση της MIG, οι αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο είναι αποτέλεσμα των κανόνων που διέπουν πια την εταιρική διακυβέρνηση. Ο ίδιος ο κ. Βγενόπουλος ο οποίος κατέχει περίπου το 7% του μετοχικού κεφαλαίου επιθυμεί να εμφανίζεται στο Δ.Σ. του ομίλου ως “αρχηγός” των μετόχων.