Για ακόμη τρία χρόνια στην Intrakat η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μυκόνου

Προσωρινός ανάδοχος του διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου) αναδείχθηκε η Ένωση Εταιρειών Intrakat – Kafsis και, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα αναλάβει για ακόμη τρία χρόνια τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μυκόνου, μίας εκ των σημαντικότερων υποδομών του νησιού. Πρόκειται για έργο ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο συνοδεύεται και από δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος.

Ο διαγωνισμός προβλέπει την παροχή του συνόλου των απαιτούμενων υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του ΧΥΤΑ Μυκόνου, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Σημειωτέον ότι η Intrakat είχε αναλάβει αρχικά την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών το 2020 και φιλοδοξεί να τη συνεχίσει με ανάλογη επιτυχία.

Συγκεκριμένα, έχοντας θεσπίσει ένα νέο αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και με την κατάλληλη τεχνική επίβλεψη και το εξειδικευμένο προσωπικό, η εταιρεία κατάφερε κατά τη την περίοδο 2020 – 2023 την αδιάλειπτη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μυκόνου, η οποία χαρακτηρίζεται κρίσιμη υποδομή προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σε έναν από τους πιο σημαντικούς και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Με την υπογραφή της σύμβασης η Intrakat θα ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στο νησί της Μυκόνου, όπου δραστηριοποιείται και στην τουριστική ανάπτυξη μέσα από σημαντικές επενδύσεις.

H Intrakat διαθέτει σημαντική εμπειρία στα έργα περιβάλλοντος, όπως η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών -ένα σημαντικό έργο ΣΔΙΤ για την Κεντρική Μακεδονία-, η λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤΑ Αττικής και η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του νομού Βοιωτίας.

Η οργάνωση και η καλή λειτουργία των ΧΥΤΑ είναι καθοριστικής σημασίας για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα, ειδικά εάν λάβει κανείς υπ’ όψιν την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον από την τόνωση της τουριστικής κίνησης, η οποία έχει ανάλογη επίπτωση και στην παραγωγή και εισδοχή απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ. Αν και πλέον οι ΧΥΤΑ έχουν παραχωρήσει την προτεραιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων κυρίως στην ανακύκλωση, δεν παύουν να έχουν την αξία τους στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Και η διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους θεωρείται μείζονος σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας – ειδικά σε περιοχές που προσελκύουν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, αλλά έχουν περιορισμένες δυνατότητες δημιουργίας νέων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, όπως η Μύκονος.