>Γιώργος Προβόπουλος: Αύξηση ιδίων κεφαλαίων για τις ελληνικές Τράπεζες

>
Σε ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης μέσω νέων εκδόσεων ή πώλησης περιουσιακών τους στοιχείων θα αναγκαστούν να προχωρήσουν τους επόμενους μήνες οι ελληνικές τράπεζες.

Την Τρίτη οι επικεφαλής των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ενημερώθηκαν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλο για τις απαιτήσεις του μνημονίου που θα κληθούν να εφαρμόσουν τα επόμενα χρόνια.

Βάση αυτού, η τρόικα θέτει το ελάχιστο επιτρεπτό επίπεδο για το δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) στο 10%, το οποίο θα ισχύει από τις αρχές του 2012 και θα περιλαμβάνει και τις προνομιούχες μετοχές που έχουν εκδοθεί υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Σήμερα, ο μέσος δείκτης των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται στο 10,4%, ωστόσο ορισμένες θα κληθούν να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους το επόμενο διάστημα για να επιτύχουν το στόχο του 10%.

Σημειώνεται ότι ανάλογες αποφάσεις έχουν ληφθεί και στις υπόλοιπες περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης. Ο πήχης στην Πορτογαλία έχει τεθεί στο 10%, στην Ισπανία στο 8% και στην Ιρλανδία στο 11%.

Έλεγχος σε όλα τα δάνεια

Ο κ. Προβόπουλος γνωστοποίησε στους τραπεζίτες ότι το επόμενο διάστημα η ΤτΕ θα αναθέσει σε ανεξάρτητη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή σε ελεγκτική εταιρεία την εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση του μεγαλύτερου μέρους του χαρτοφυλακίου των δανείων τους.

Από τα αποτελέσματά της θα εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία των καθυστερήσεων και την επάρκεια κεφαλαίων και προβλέψεων που αυτή συνεπάγεται.

Επικεφαλής της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί θα είναι η εγχώρια νομισματική αρχή, ενώ θα υπάρξει στενή συνεργασία και με την τρόικα. Η μελέτη αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του ερχόμενου Νοεμβρίου.