>Γ. Κωστόπουλος: Δεν θέλουμε να κάνουμε τώρα ΑΜΚ

>
Δεν ζητάμε να κάνουμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τώρα, απλώς θέλουμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις κατάλληλες συνθήκες όταν προκύψουν και με τους κατάλληλους όρους να ενισχύσουμε τα κεφάλαιά μας. Αναλόγως είχαμε πράξει για την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το 2009. Αν δεν είχαμε τότε αντλήσει το 1 δισ. ευρώ, σήμερα δεν θα υπήρχαμε και δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για την ισχυρή κεφαλαιακή μας επάρκεια. Στο ίδιο μήκος κύματος ζητάμε την εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. και για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, διευκρίνισε πριν από λίγο στους μετόχους οι οποίοι αντιδρούν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, ο πρόεδρος του ομίλου Γ. Κωστόπουλος.

Στις 4 Ιουλίου η επαναληπτική γενική συνέλευση για την ΑΜΚ

Η έγκριση εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank παραπέμφθηκε πάντως για τις 4 Ιουλίου, στην πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση, καθώς στη σημερινή γενική συνέλευση δεν υπήρχε για το θέμα η απαιτούμενη απαρτία. Σε περίπτωση που πάλι δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ομίλου, Γ. Κωστόπουλος, απαντώντας σε ερωτήσεις μετόχων, η συμμετοχή των ξένων θεσμικών στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank ανέρχεται σε περίπου 35%.

Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που κατέχει η τράπεζα ανέρχονται στα περίπου 4 δισ. ευρώ, ενώ οι συσσωρευμένες προβλέψεις, ύψους 2 δισ. ευρώ εμπεριέχουν και το ενδεχόμενο υποβάθμισης των ελληνικών ομολόγων.

Όσο για τις καταθέσεις ο κ. Κωστόπουλος είπε «είμαστε ευχαριστημένοι που έχουμε μείωση μόνο 10,8%», τονίζοντας ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα να πληρώνεις 2% περισσότερο επιτόκιο για να αντλείς καταθέσεις και επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν μεγάλα ανοίγματα (οι χορηγήσεις υπερέβαιναν τις καταθέσεις κατά περίπου 10%) όπως οι ιρλανδικές.

Ανάγκη η απαρέγκλιτη τήρηση του προγράμματος

Νωρίτερα ο πρόεδρος του ομίλου Γ. Κωστόπουλος, είχε δηλώσει ότι το 2010 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για την οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες μετά από τις συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, υπέστησαν σημαντική μείωση των καταθέσεων, συνακόλουθη μείωση των χορηγήσεων, σημαντική αύξηση του κόστους χρήματος και υποχρέωση των τραπεζών να λάβουν υψηλές προβλέψεις για επισφάλειες.

Διεθνώς, όπως προέβλεψε ο κ. Κωστόπουλος, το 20121 και 2012 θα υπάρξει ικανοποιητική παγκόσμια ανάπτυξη, με την Ευρώπη ωστόσο να υστερεί, λόγω της κρίσης χρέους. Για την Ελλάδα επισήμανε την ανάγκη της επιτάχυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την επάνοδο της χώρας σε αυτοδύναμη ανάπτυξη.

Όπως είπε, χρειάζεται περαιτέρω δραστική μείωση των ελλειμμάτων, τόνωση της ανταγωνιστικότητας, ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η συμβολή των τραπεζών θα είναι καθοριστική, όμως η δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν επαρκώς την οικονομία, θα εξαρτηθεί από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, που είναι συνάρτηση της προόδου στο πρόγραμμα προσαρμογής και της υλοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Ματζούνης, τόνισε ότι η Alpha Bank θα παραμείνει αρωγός των πελατών της, συνεχίζοντας τα προγράμματα αναχρηματοδοτήσεων και άλλων διευκολύνσεων. Στον τομέα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως είπε, η Alpha Bank έχει παράσχει διευκολύνσεις σε περίπου 6.000 πελάτες και έχει αυξήσει τα υπόλοιπά της κατά 1%. Ωστόσο, οι χρηματοδοτήσεις προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μειωθεί κατά 3,8% (περίπου 1 δισ. ευρώ), κυρίως στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Στην ίδια περιοχή έχει επικεντρωθεί και η μείωση του δικτύου καταστημάτων. Όπως είπε, το 2011 η Alpha Bank συνεχίζει το πρόγραμμα λειτουργικού ανασχεδιασμού και αύξησης αποδοτικότητας του προσωπικού της, στοχεύει σε εξοικονόμηση δαπανών 50 εκατ. ευρώ ετησίως.

Όφελος άλλων 75 εκατ. ευρώ, θα προκύψει από περικοπές σε αμοιβές τρίτων, και μείωση του δικτύου καταστημάτων κατά περίπου 100 καταστήματα. Στη χρήση 2010, τα λειτουργικά έξοδα της τράπεζας μειώθηκαν κατά 4,4% (53,4 εκατ. ευρώ), με τα γενικά και διοικητικά έξοδα να μειώνονται κατά 9,2% και τις δαπάνες προσωπικού κατά 3%.

Πέραν του περιορισμού του λειτουργικού κόστους, στόχοι της τράπεζας θα είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας (αυτή επιτεύχθηκε ήδη μέσω της διαφοροποίησης καλυμμάτων για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ, και την ελεγχόμενη απομόχλευση του ισολογισμού), ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας (η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου ανέρχεται σε 13,6% και ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης σε 11,9%), και η συνετή διαχείριση των κινδύνων (οι προβλέψεις που ελήφθησαν το 2010 αυξήθηκαν κατά 31% στα 885 εκατ. ευρώ, ενώ οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 2,2 δισ. ευρώ και ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση, στο 51%).

Τέλος, όσον αφορά στη μείωση των καταθέσεων, ο όμιλος της Alpha Bank υπέστη μείωση της τάξης του 10,8% το 2010, με τις καταθέσεις να ανέρχονται στα 38,3 δισ. ευρώ, όταν στο σύνολό του το τραπεζικό σύστημα έχασε 30 δισ. ευρώ σε καταθέσεις (μείωση 12,3%).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο όμιλος ανακοίνωσε τη μη διανομή μερίσματος, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονες αντιδράσεις από τους μετόχους.

Η γ.σ. των μετόχων της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων από τον τραπεζικό χώρο (Τίμος Χριστοδούλου και Νίκος Νανόπουλος από τη Eurobank, Β. Ράπανος από την Εθνική Τράπεζα, Π. Θωμόπουλος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χ. Γκόρτσος γενικός γραμματέας Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και ο τέως διοικητής της ΤτΕ Ν. Γκαργκάνας).

Αναλυτικά η Γ.Σ. έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, για τη διαχειριστική χρήση 2010, προς τους κατόχους κοινών μετοχών της Τραπέζης, σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3965/2011 και της αποφάσεως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθ. 20708/Β.1175/23.4.2009. Εγκρίθηκε η καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό της Τραπέζης, ποσού Ευρώ 94.000.000,00, που αντιστοιχεί στη δεδουλευμένη υπέρ αυτού απόδοση των προνομιούχων μετοχών κυριότητος του ιδίου και εκδόσεως της Τραπέζης. ΝΑΙ = (99,94%) 190.336.207 ΟΧΙ = (0,06%) 114.679 ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2010.

Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές κατά τη διαχειριστική χρήση 2010, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως. ΝΑΙ = (99,90%) 190.257.155 ΟΧΙ = (0,10%) 182.339 ΑΠΟΧΗ = (0,01%) 11.392

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής των.

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920 εξελέγη για τη διαχειριστική χρήση 2011, η ελεγκτική εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ», μετά των κάτωθι προσώπων ως τακτικών ορκωτών ελεγκτών της Τραπέζης:

α. Τακτικοί: Νικόλαος Ε. Βουνισέας Χαράλαμπος Γ. Συρούνης
β. Αναπληρωματικοί: Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας Ιωάννης Α. Αχείλας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης, έτους 2011 έως του ποσού των Ευρώ 410.000 πλέον Φ.Π.Α. ΝΑΙ = (99,96%) 190.367.770 ΟΧΙ = (0,04%) 83.116 ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0

Θέμα 4ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 και ενόσω η Τράπεζα τελεί υπό το καθεστώς του άρθρου 1 του αυτού νόμου, οι ετήσιες αποδοχές έκαστου μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Κατά την αυτή, ομοίως, περίοδο καταργούνται οι πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές (bonus) των αυτών (ως άνω) προσώπων.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή, για το έτος 2010, συνολικών ετησίων αμοιβών ύψους Ευρώ 2.378.685, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ΝΑΙ = (99,67%) 189.828.707 ΟΧΙ = (0,23%) 428.876 ΑΠΟΧΗ = (0,10%) 193.303

Θέμα 5ο: Μείωση του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920), διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών, και σχηματισμός ισόποσου αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την (Πρώτη) Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.

Θέμα 6ο: Λήψη αποφάσεως περί δυνατότητος αντλήσεως κεφαλαίων, συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, εντός δωδεκαμήνου, υλοποίηση της αποφάσεως αυτής και ορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών. Κάλυψη της αυξήσεως διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των κοινών και (μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτών) των προνομιούχων μετόχων (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. τέταρτο Κ.Ν. 2190/1920). Έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών. Ρύθμιση λοιπών θεμάτων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την (Πρώτη) Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.

Θέμα 7ο: Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, μετατρεψίμου σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Παροχή των οικείων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την (Πρώτη) Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εξαγορά, έως του συνόλου, των προνομιούχων, άνευ ψήφου, εξαγορασίμων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του Δημοσίου έναντι καταβολής, σύμφωνα με το νόμο, του οικείου αντιτίμου, κατόπιν λήψεως των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, ως επίσης την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου, μετά διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και εκτίμηση της οικονομικής καταστάσεως, να υλοποιήσει την παρούσα απόφαση.ΝΑΙ = (99,95%) 190.351.203 ΟΧΙ = (0,05%) 99.683 ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0

Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση ή/και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητος ή, αναλόγως, προσαρμογής αυτών στις τρέχουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. ΝΑΙ = (99,78%) 190.037.304 ΟΧΙ = (0,17%) 316.582 ΑΠΟΧΗ = (0,05%) 97.000

Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της από 22.3.2011 εκλογής του κ. Γεωργίου Κ. Αρώνη, Γενικού Διευθυντή Retail Banking της Τραπέζης, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσας θέσεως Εκτελεστικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. ΝΑΙ = (99,14%) 188.820.265 ΟΧΙ = (0,85%) 1.627.153 ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 3.468

Θέμα 11ο: Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά Στελέχη της Τραπέζης να δύνανται να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης. ΝΑΙ = (99,97%) 190.388.029 ΟΧΙ = (0,03%) 62.857 ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0