Γ. Μαυραγάνης: Τα στοιχεία για τα εμβάσματα στο εξωτερικό είναι εμπιστευτικά

Εμπιστευτικά είναι τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και περιέχουν τα τραπεζικά εμβάσματα που διενεργήθηκαν στην αλλοδαπή κατά τη χρονική περίοδο 2009-2012, σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, τα στοιχεία αυτά προορίζονται αυστηρά για φορολογικούς ελέγχους ώστε να διαπιστωθεί αν δικαιολογούνται τα διακινηθέντα ποσά από τα δηλωθέντα εισοδήματα των πολιτών, αποτελούν στοιχεία του φακέλου που έχουν σχέση με τη φορολογία και ως απόρρητα δεν μπορεί να διατεθούν στους βουλευτές.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Νίκου Τσούκαλη.