>Δάνειο €100 εκατ. στην Κύπρο από την ΕΤΕπ

>
Νέο δάνειο, ύψους 100 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση σχολικών εγκαταστάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το δάνειο αυτό αποτελεί συνέχεια μιας χρηματοδότησης ύψους 200 εκατ. ευρώ, που είχε χορηγήσει η ΕΤΕπ το 2003 για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας.

Τη δανειακή σύμβαση υπέγραψαν σήμερα ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Πλούταρχος Σακελλάρης και ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου κ. Χαρίλαος Σταυράκης, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου που πραγματοποίησε επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Λουξεμβούργο.

Κατά την τελετή υπογραφής, ο κ. Σταυράκης δήλωσε: «Οι επενδύσεις που προάγουν την οικονομία της γνώσης αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα της κυπριακής κυβέρνησης. Η ΕΤΕπ στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια τις προσπάθειές μας. Με αυτό το δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ η ΕΤΕπ θα συμβάλει στην κατασκευή 31 νέων νηπιαγωγείων καθώς και στην κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό περισσότερων από 100 σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο».

Ο κ. Σακελλάρης πρόσθεσε: «Είμαστε ευτυχείς που βοηθούμε την Κύπρο στην υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο αποτελεί επένδυση για το μέλλον. Το έργο θα συμβάλει στην παροχή καλύτερης εκπαίδευσης, στην ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου χάρη στη βελτίωση των μαθησιακών εμπειριών, και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Κύπρο. Αυτό αποτελεί βασικό στόχο της ΕΤΕπ».

Η συνεισφορά της ΕΤΕπ στο έργο θα βοηθήσει στην υλοποίηση επτά βασικών μέτρων που προάγουν την εκπαιδευτική, κοινωνική και περιβαλλοντική αριστεία:

• κατασκευή 31 νέων νηπιαγωγείων, 13 σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 7 σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• επέκταση 51 σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 6 σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης•
• αποκατάσταση και ανακαίνιση 32 σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 11 σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• βελτιστοποίηση όλων των σχολικών κτηρίων που εντάσσονται στο έργο, μέσω της εφαρμογής υπερσύγχρονων αντισεισμικών προδιαγραφών
• λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων με την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών
• βελτίωση της πρόσβασης νέων με περιορισμένη κινητικότητα σε όλα τα σχολικά κτήρια που εντάσσονται στο έργο
• πρόβλεψη για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί συμπλήρωμα άλλων δανείων που έχει χορηγήσει η ΕΤΕπ στην Κυπριακή Δημοκρατία για τον τομέα της παιδείας, όπως π.χ. για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Εντάσσεται στη συνεχιζόμενη δράση προτεραιότητας της ΕΤΕπ στην Κύπρο, στο πλαίσιο της οποίας η Τράπεζα στηρίζει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που ενισχύουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας και, συνολικότερα, της ευρωπαϊκής οικονομίας – μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».